Detail předmětu

Výpočetní systémy

FAST-DU51Ak. rok: 2020/2021

Pricipy činnosti počítačových sítí
Základní aplikační protokoly a služby Internetu
Značkovací jazyky, SGML, HTML, DHTML, XML
Objektový jazyk JavaScript, syntaxe, události a jejich zpracování, hostitelské prostředí DHTML
Objektový model dokumentu a jeho využití pro vnoření programů v jazyce JavaScript
Další skriptovací jazyky a technologie Java

Zajišťuje ústav

Ústav automatizace inženýrských úloh a informatiky (AIU)

Prerekvizity

Uživatelská znalost operačních systémů, základy práce v počítačové síti.

Doporučená nebo povinná literatura

Stephen J. Bigelow: Mistrovství v počítačových sítích. Computer Press 2004
Macur, J. a kol.: Technologie Internetu. CERM 1999

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Pricipy činnosti počítačových sítí, komunikační protokoly, Ethernet, TCP/IP, ISO/OSI
2. Základní aplikační protokoly a služby Internetu, služba FTP a vlastnosti protokolu FTP
3. Elektronická pošta (poštovní schránky, vlastnosti a stavy protokolu SMTP, komunikace server–klient, struktura a kódování zpráv, specifikace MIME, protokol POP3 a IMAP pro manipulaci s poštovní schránkou)
4. Služba WWW a vlastnosti protokolu HTTP (struktura požadavku a odpovědi, autentizační mechanizmy)
5.–8. Značkovací jazyky SGML, HTML, DHTML, XML
9. Objektový model dokumentu a jeho využití pro vnoření programů v jazyce JavaScript
10.–12. Objektový jazyk JavaScript, syntaxe, události a jejich zpracování, hostitelské prostředí DHTML
13. Další skriptovací jazyky a technologie Java

Cíl

Přehled o technologiích používaných v Internetu, schopnost vytváření vlastních dokumentů vhodných pro Internet, základy algoritmizace

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor