Detail předmětu

AIÚ - hydraulika říčních koryt

FAST-5R4Ak. rok: 2020/2021

Hydraulické úlohy proudění vody v otevřených korytech (ustálené rovnoměrné a nerovnoměrné proudění, neustálené proudění, stabilita dna a svahů koryta, šíření znečištění), řešení současným softwarem - programy HEC-RAS, MIKE 11, ZNEC.
Aplikace softwaru v praxi, ukázky konkrétních řešených prací
Hydraulické řešení objektů na tocích (spádové stupně, jezy, mosty, propustky).

Zajišťuje ústav

Ústav vodních staveb (VST-VST)

Prerekvizity

Hydraulika I. a II., Hydrologie, Úpravy toků a jezy, Mechanika zemin, Ochrana povodí a odvodnění, Hydropedologie a závlahy

Doporučená nebo povinná literatura

Gabriel, P., Kratochvíl, J., Šerek, M.: Výpočetní technika pro obor vodní hospodářství a vodní stavby. Praha:SNTL/ALFA. 502 stran. 1982
Havlík, Ingeduld, Vaněček, Zeman: Matematické modelování neustáleného proudění. ČVUT Praha 1992
Chow, Ven Te: Open-channel hydraulics. McGraw-Hill Kogakusha. Tokyo. 680 stran. International student edition 1959
Říha, J. a kol.: Matematické modelování hydrodynamických a disperzních jevů. PCDIR Brno 1997
Abbot, M. B.: Computational hydraulics. Elements of the theory of free surface flows.. Pitman Publishing Limited. London. 326 stran. ISBN 0-273-01140-5. 1979

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvod do hydrauliky říčních koryt.
2. Rovnice kontinuity.
3-4. Pohybové rovnice.
5-6. Úloha transportu a disperze látek ve vodních tocích.
7-8. Používaná numerická řešení.
8-10. Praktická ukázka výpočtu - nerovnoměrné proudění.
11-12. Praktická ukázka výpočtu - neustálené proudění.
13. Praktická ukázka výpočtu - šíření znčištění.

Cíl

Cílem předmětu je seznámit posluchače s hydraulikou říčních koryt. Jedná se zejména o problémy proudění, a to proudění nerovnoměrného ustálného a neustálného. Dále pak problém transportu a disperze konzervativních látek v tocích a pohyb sedimentů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor