Detail předmětu

Energetický audit

FAST-6T0Ak. rok: 2020/2021

Metodika energetického auditu. Cíl a obsah auditu. Začlenění auditu. Formy auditu. Vstupní údaje - získávání, zpracování. Energetická bilance objektu - simulace spotřeby energie ve stávajícím objektu, simulace spotřeby po realizaci úsporných opatření. Energetické výpočty variantních řešení úsporných opatření. Ceny energií a realizace úsporných opatření.
Ekonomické výpočty - návratnost realizace úsporných opatření. Základy financování realizace. Dopad na životní prostředí. Způsoby zpracování auditorské zprávy a její presentace objednavateli.

Zajišťuje ústav

Ústav technických zařízení budov (TZB)

Prerekvizity

Stavební konstrukce, Technická zařízení budov, Vytápění, Energetické hodnocení budov

Doporučená nebo povinná literatura

Dahlsveen T., Petráš D., Hirš J.: Energetický audit budov. JAGA, Bratislava 2003
Thuman A.: Handbook of Energy Audit. Fairmont Press, Lilburn 1995
Vaverka J., Hirš J., Skotnicová I. a kol.: Stavební tepelná technika a energetika budov. VUTIUM 2006

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1.-2.Metodika energetického auditu. Cíl a obsah auditu. Začlenění auditu. Formy auditu.
3.Vstupní údaje - získávání, zpracování.
4.Energetická bilance objektu - simulace spotřeby energie ve stávajícím objektu.
5.Simulace spotřeby po realizaci úsporných opatření.
6.-7.Energetické výpočty variantních řešení úsporných opatření.
8.Ceny energií a realizace úsporných opatření.
9.Ekonomické výpočty - návratnost realizace úsporných opatření. 10.Základy financování realizace.
11.Dopad na životní prostředí.
12.-13.Způsoby zpracování auditorské zprávy a její presentace objednavateli.

Cíl

Energetický audit budov
Posouzení energetického přínosu úsporných opatření
Ekonomické posouzení úsporných opatření
Hodnocení dopadu na životní prostředí

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor