Detail předmětu

Energetické hodnocení budov

FAST-5T1Ak. rok: 2020/2021

Zákonné požadavky na spotřebu energie
Spotřeba energie v budovách – obvodový plášť, vytápění, větrání a klimatizace, příprava TV, ventilátory a čerpadla, osvětlení, chlazení, technologické procesy a ostatní.
Provozní charakteristika budov, typy objektů, nízkoenergetické domy, klimatické údaje, pasivní energetické systémy, hygienické požadavky.
Kvalita vnitřního prostředí.
Stupeň energetické náročnosti budovy, měrná spotřeba Energie, „Klíčová čísla“.
Optimalizace spotřeby energie a základní ekonomické hodnocení.

Zajišťuje ústav

Ústav technických zařízení budov (TZB)

Prerekvizity

stavební konstrukce, technická zařízení budov, vytápění

Doporučená nebo povinná literatura

M. Jokl: Energetika envirosystémů budov. ČVUT Praha 1998
M. Meckler: Retrofit Buildings for Energy Conservation. Faimont Press, Lilburn 1995
T. Dahlsveen, D. Petráš, J. Hirš: Energetický audit budov. Jaga, Bratislava 2003
Vaverka J., Hirš J., Skotnicová I. a kol.: Stavební tepelná technika a energetika budov. VUTIUM 2006

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvod: historie, filosofie, cíle, podmínky, literatura, ENCON proces, metoda Klíčových čísel
2. Energeticky úsporná opatření: obvodový plášť, vytápění, vnitřní klima
3. Energeticky úsporná opatření: větrání a klimatizace, TUV
4. Energeticky úsporná opatření: čerpadla a ventilátory
5. Energeticky úsporná opatření: osvětlení, chlazení
6. Projekt Energetického hodnocení budovy: zadání, rozbor
7. Projekt Energetického hodnocení budovy: prohlídka objektu, příprava vstupních dat pro simulaci
8. Projekt Energetického hodnocení budovy: simulace spotřeby energie, energetické výpočty, diskuse, kontrola výsledků
9. Projekt Energetického hodnocení budovy: technicko ekonomické výpočty (teorie), ceny energií, metody výpočtu návratnosti
10. Projekt Energetického hodnocení budovy: ekonomické výpočty, diskuse, kontrola výsledků
11. Projekt Energetického hodnocení budovy: energetický audit - vypracování zprávy
12. Energetický management: měření, vyhodnocení, E-T křivka, provoz a údržba, závěrečný test
13. Zápočet: vyhodnocení závěrečného testu, předložení vypracovaných příkladů a Projektu

Cíl

Energetické hodnocení budov
ENCON proces a metoda Klíčových čísel pro vyhodnocování energeticky úsporných opatření
Posouzení ekonomické efektivnosti investic

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor