Detail předmětu

Žárovzdorná a speciální keramika

FAST-6J3Ak. rok: 2020/2021

Cílem studia předmětu je získání hlubších znalostí v oblasti technické keramiky, která je charakterizována širokou škálou různých druhů žárovzdorných materiálů a výrobků speciální keramiky.
V oblasti žárovzdorných materiálů se náplň předmětu zabývá sortimentem nejpoužívanějších žárovzdornin alumosilikátových vyráběných za použití přírodních i syntetických surovin, magnezitovými a dolomitovými výrobky, vysoce křemičitými a vysoce hlinitými materiály, zirkoničitými materiály, materiály s obsahem uhlíku, hmotami s vysokou žárovzdorností a výrobky z čistých oxidů. Významná pozornost je věnována lehčeným tepelně izolačním materiálům a netvarovanýcm žárovzdorninám a žárobetonům na bázi portlandského i hlinitanového cementu. Dále se student seznámí s výrobou a vlastnostmi kachlí, pórovinou, zdravotnické keramiky, kameniny a porcelánu.

Zajišťuje ústav

Ústav technologie stavebních hmot a dílců (THD)

Prerekvizity

obecné zákonitosti tvorby keramického střepu

Doporučená nebo povinná literatura

Herainová, M.: Keramické obkladové materiály. SiliS 2003
Herainová, M.: Žárovzdorné materiály. SiliS 2003
Herainová, M.: Glazury, keramické barvy a dekorační techniky. SiliS 2002
Pytlík, P., Sokolář, R.: Stavební keramika. CERM 2002

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Keramické obkladové prvky - definice, rozdělení, obecné vlastnosti
2. Technologie výroby za sucha lisovaných obkládaček a dlaždic
3. Technologie výroby tažených obkládaček a dlaždic
4. Kamenina - způsoby výroby, vlastnosti, výrobky.
5. Zdravotnická keramika - způsoby výroby, vlastnosti, výrobky
6. Porcelán - způsoby výroby, vlastnosti, výrobky.
7. Glazury - rozdělení, obecné vlastnosti, suroviny
8. Glazury - metody zkoušení
9. Obecné vlastnost a rozdělení žárovzdorných výrobků
10. Šamot
11. Dinas
12. Zásadité žárovzdorné výrobky.
13. Netvarové a tepelně izolační žárovzdorniny. Žárobeton.

Cíl

Konkrétní způsoby technologie výroby a vlastnosti keramických obkladových prvků, kameniny, zdravotnické keramiky, porcelánu, glazování keramiky. Orientace v základních zkouškách žárovzdornin, jejich vlastnosti a způsob výroby.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor