Detail předmětu

Plastické látky

FAST-1J1Ak. rok: 2020/2021

Výuka podává komplexní přehled o plastických hmotách vyráběných v tuzemsku i v zahraničí, stručně se zabývá jejich výrobou, ale zejména vlastnostmi a použitím ve stavebním díle. Důraz je kladen na nové plastické materiály s maximální životností. Mimo jiné se pojednává o celulóze, polyetylénu, polypropylénu, polytetrafluoretylénu-teflonu, o výrobcích z PVC polyamidů, polystyrenu, ale i o epoxidových pryskyřicích, polyesterech, polyuretanech, moderních akrylových polymerech - polyakrylátech či silikonech. Předmět seznámí o možnostech plastických hmot přidávaných do cementových malt a betonů, avšak hlavní důraz je kladen na sanace betonových konstrukcí, což je ve stavebnictví nyní velice aktuální.

Zajišťuje ústav

Ústav technologie stavebních hmot a dílců (THD)

Prerekvizity

základní znalosti obecné a fyzikální chemie, vazby ve sloučeninách, kinetika chemických reakcí, termochemie, fázové rovnováhy, disperzní soustavy, disociace, pH

Doporučená nebo povinná literatura

Drochytka, R.: Plastické látky ve stavebnictví. VUT v Brně, FAST 2007
Couzens, E.G.,Yarsley, V.E.: Plastics in the Modern Word. 1.ed. Harmonworth 1968
Mleziva, J: Polymery-výroba, struktura, vlastnosti a použití. Sobotáles, Praha 1993

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Přehled o plastických hmotách vyráběných v tuzemsku a v zahraničí, rozdělení
2. Výroba plastických látek. Nové plastické materiály s maximální životností.
3. Vlastnosti plastických látek.
4. Celulóza, polyetylén.
5. Polypropylén, PIB a polytetrafluoretylén-teflon.
6. PVC, výroba, vlastnosti použití, PVaC
7. Polyamidy, polystyren
8. Epoxidové pryskyřice
9. Polyestery.
10. Polyuretany
11. Akrylové polymery - polyakryláty
12. Ostatní používané polymery (furanové prysk., fenoplasty, aminoplasty apod.)
13. Silikony. Možnosti využití plastických hmot(do cementových malt a betonů, nátěry, lepidla apod.), likvidace polymerů

Cíl

Cílem výuky je podat komplexní přehled o plastických hmotách vyráběných v tuzemsku i v zahraničí. Důraz je kladen na nové plastické materiály s maximální životností.Předmět seznámí o možnostech plastických hmot přidávaných do cementových malt a betonů - hlavní důraz je kladen na sanace betonových konstrukcí.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor