Detail předmětu

Technologie betonu II

FAST-5J6Ak. rok: 2020/2021

Zásady a organizace evropské a tuzemské normalizace betonu a souvisejících zákonů. Vysokopevnostní beton, recycling v silničním stavitelství, stříkaný beton, architektonický probarvený beton, klasifikace agresivních prostředí, návrh složení a značení betonů pro tato prostředí podle ČSN EN 206, recyklovaný beton. Vibrolisované drobnozrnné betony a jemnozrnné kompozity. Reologie čerstvého betonu, modelování, reometrie, návrh zkoušení a využití samozhutňujících betonů. Přetváření a smršťování ztvrdlého betonu. Pórovitá struktura zatvrdlého betonu. Technologie výroby mezerovitých, lehčených betonů a těžkých betonů pro krytí proti radioaktivnímu záření. Zpracování druhotných surovin při přípravě speciálních betonů, využití popílků a strusek, odprašků. Návrh složení betonů s ohledem na jeho trvanlivost při působení vody, mrazu, chemických rozmrazovacích solí a agresivních kapalných a plynných prostředí.

Zajišťuje ústav

Ústav technologie stavebních hmot a dílců (THD)

Prerekvizity

Základní znalosti získané v kurzu Technologie betonu I, zejména vlastnosti komponent pro výrobu betonů, značení betonů pro běžné a agresivní prostředí, způsoby navrhování složení betonů a jejich zkoušení. Dále informace z lehkých stavebních látek a procesech degradace betonů.

Doporučená nebo povinná literatura

P.C.Aitcin: High Performance Concrete. Brunner-Routledge 1998
Petr Pytlík: Technologie betonu. VUTIUM 2000
Bartos, P.: Fresh Concrete. Elsevier, London 1992
Stork, J.: Teória skladby betonovej zmesi. SAV Bratislava 1964

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Zásady a organizace evropské a tuzemské normalizace betonu a souvisejících zákonů.
2. Klasifikace agresivních prostředí. Návrh složení a značení betonu pro tato prostředí podle ČSN EN 206-1.
3. Pórovitá struktura ztvrdlého betonu.Přetváření a smršťování ztvrdlého betonu.
4. Zpracování druhotných surovin při přípravě speciálních betonů, využití popílků a strusek, odprašků.
5. Vodostavební beton.
6. Reologie čerstvého betonu. Reologické vlastnosti jemnozrnné cementové matrice. Reometrie.
7. Samozhutnitelný beton.
8. Silniční beton.
9. Vysokopevnoství beton.
10. Mezerovitý beton.Drobnozrnný beton.
11. Recyklovaný beton.Těžký beton.
12. Vláknobeton.
13. Pohledový beton. Architektonický beton.Betony s tepelně-izolačními vlastnostmi.Polystyrenbeton.Pěnobeton.

Cíl

V návaznosti na poznatky získané v Technologii betonu I jsou znalosti rozšiřovány o nové typy betonů a způsoby jejich navrhování, zkoušení a podmínek aplikování. Cílem je seznámit posluchače s moderními trendy v technologii betonu a s betony speciálních vlastností jako např. vysokohodnotné, vysokopevnostní, samozhutnitelné, lehké, těžké betony a dále betony se zvýšenou trvanlivostí proti agresívním prostředím.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor