Detail předmětu

Statická a dynamická analýza konstrukcí

FAST-5D7Ak. rok: 2020/2021

Programové vybavení pro řešení odezvy konstrukcí na statické a dynamické zatížení. Analýza konstrukcí programovým systémem ANSYS. Základní příkazy, grafické prostředí, on-line dokumentace, systém nápovědy, verifikační manuál. Řešení úvodních úloh. Modelování složitějších konstrukcí se zřetelem k možnostem modelátoru programu ANSYS. Knihovna prvků, výběr prvků a generování sítě prvků. Zadávání zatížení a okrajových podmínek. Vlastní výpočet a vyhodnocování výsledků analýz.

Zajišťuje ústav

Ústav stavební mechaniky (STM)

Prerekvizity

Základní práce s PC, teorie stavební mechaniky a vyšší pružnosti, základy dynamiky.

Doporučená nebo povinná literatura

ANSYS, Theory Reference,. ANSYS, Inc., Canonsburg, PA, 1999
ANSYS, Elements Reference. ANSYS, Inc., Canonsburg, PA, 1999
ANSYS, Commands Reference, Release 5.6. ANSYS, Inc., Canonsburg, PA, 1999

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1.Úvod do programového prostředí MKP.
2.Definice modelu, volby konečných prvků, zatížení a okrajové podmínky.
3.Řešení úlohy rovinné napjatosti, vyhodnocení výsledků ve srovnání s prutovou teorií.
4.Řešení deskové konstrukce, zahrnutí vlivu symetrie, zobrazení průhybů a vnitřních sil.
5.Lineární stabilita prutové konstrukce, parametrická studie konvergence.
6.Modelování geometricky složitějších konstrukcí.
7.Řešení krouceného prutu s využitím modelů různých dimenzí.
8.Modelování stolového základu s užitím prostorových prvků, statická a modální analýza.
9.Harmonická analýza stolového základu se strojem.
10.Řešení jednoduché úlohy v časové oblasti.
11.Řešení úlohy vedení tepla a přenos na konstrukci jako teplotní zatížení.
12.Závěrečná semestrální individuální práce.
13.Diskuse nad výsledky a udělení zápočtu

Cíl

Získat doplňkové vědomosti z teorie metody konečných prvků, osvojit si praktické použití této metody, seznámit se s programem na bázi MKP, s preprocesorem, řešiči a postprocesoram, naučit se sestavovat výpočtové modely, řešení statických a dynamických úloh, získané znalosti slouží ke většímu pochopení statické a dynamické funkce nosné konstrukce, naučí se ovládat moderní programový systém ANSYS na bázi MKP.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor