Detail předmětu

Technologie stavebních procesů II

FAST-0W1Ak. rok: 2020/2021

Zásady provádění zděných konstrukcí. Technologie výroby a montáže dřevěných konstrukcí. Výroba a montáž ocelových konstrukcí. Výroba železobetonových prefabrikovaných konstrukcí a jejich montáž. Zřizování obvodových a střešních plášťů budov. Provádění stavebních izolací. Montáže otvorových výplní. Úpravy povrchů stěn a stropů, omítky, obklady. Kladení dlažeb betonových, keramických a kamenných. Provádění podlah dřevěných, povlakových a stěrkových. Práce malířské, natěračské a tapetářské. Kompletace budov, příprava kolaudace.

Zajišťuje ústav

Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb (TST)

Prerekvizity

Základní znalosti z navrhování a projektování pozemních staveb, jejich konstrukcí a znalosti z navrhování technických zařízení budov.

Doporučená nebo povinná literatura

Juríček, I. a kol.: Technológia pozemných stavieb II.. ALFA Bratislava 1992
Kočí, B. a kol.: Technologie pozemních staveb II.. FAST VUT Brno 1996
Musil, F., Henková, S., Nováková, D.: Technologie pozemních staveb - návody do cvičení. FAST VUT Brno 1992

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Provádění zděných konstrukcí. Provádění zdiva cihelného a kamenného, zásady vazby zdiva, druhy vazeb. Zdivo z tvárnic Porotherm, zásady modulového členění a provádění. Druhy kamenného zdiva a zásady jeho vazby
Realizace dřevěných konstrukcí. Provádění krovů klasických a novodobých, konstrukce lepené a jejich montáž. Dřevostavby, zásady výroby a montáže
Montáž ocelových konstrukcí. Výroba konstrukčních prvků, jejich doprava a skladování. Připravenost staveniště pro montáž, metody a postupy montáže
Těžká montáž železobetonových prefabrikátů. Výroba, doprava a skladování prefabrikátů. Připravenost staveniště pro montáž, montážní postupy. Sledování kvality montáže
Speciální montážní procesy. Prostorová prefabrikace, zvedané stropy. princip, zásady výroby a realizace objektů
Zřizování obvodových a střešních plášťů budov. Montované pláště silikátové sendvičové a pláště kovoplastické - zásady montáže. Provádění skládaných krytin
Klempířské práce a další práce pokrývačské. Výroba a montáž klempířských výrobků, plechové krytiny. Pokrývání plochých střech z pásů asfaltových a plastových
Stavební izolace. Provádění stavebních izolací proti tlakové vodě a zemní vlhkosti. Provádění tepelných, akustických a protiotřesových izolací a izolací proti radonu
Instalační procesy. Vnitřní kanalizace, vodovody, plynovody, ústřední vytápění, vzduchotechnická zařízení a elektrické instalace, časové začlenění a zásady jejich provádění
Montáže otvorových výplní. Osazování truhlářských a zámečnických výrobků. Zasklívání na stavbách, zřizování konstrukcí ze sklobetonu a tvárnic Copillit
Úprava povrchů stěn a stropů. Provádění vnitřních a venkovních omítek. Omítky tenkovrstvé, nástřiky, spárování. Tepelněizolační armované omítky
Technologie prací obkladačských a dlaždických. Provádění obkladů vnitřních a vnějších, obklady velkoformátové na nosných roštech, obklady zdiva kamennými deskami. Provádění dlažeb klasických a hydroizolačních, postupy, tmely, spárování
Provádění podlah. Provádění mazanin a potěrů, klasických a samonivelačních. Kladení dřevěných podlah, lepení podlahových povrchů z plastů, zřizování podlah s litými syntetickými povlaky
Práce malířské a natěračské Materiály a technologie nanášení. Tapetování stěn a stropů - pracovní postupy. Kompletace budov - osazování zařizovacích předmětů, upevňovací technika

Cíl

Získání znalostí o vybraných stavebních procesech, o požadavcích na jejich připravenost před prováděním, bilance zdrojů, zásady technologických postupů jednotlivých stavebních procesů, jejich sled a návaznosti, požadavky na jejich kvalitu, bezpečnost a ochranu životního prostředí v průběhu jejich realizace.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor