Detail předmětu

Základy informatiky a výpočetní techniky (2)

FAST-0U2Ak. rok: 2020/2021

Služby Internetu
Služba FTP - protokol FTP, standardní klient ftp, přenos souborů
Elektronické pošta — poštovní schránky, protokol SMTP, komunikace server–klient, specifikace MIME, protokol POP3 a mnipulace s poštovní schránkou
Služba WWW a protokol HTTP
Jazyk HTML a tvorba vlastních stránek
Objektový model dokumentu, objekty v dokumentu a jejich atributy
Jazyk JavaScript a dynamický dokument, základy algoritmizace

Zajišťuje ústav

Ústav automatizace inženýrských úloh a informatiky (AIU)

Prerekvizity

Uživatelské znalosti běžných operačních systémů, základy počítačových sítí, základy algoritmizace.

Doporučená nebo povinná literatura

Flanagan David: JavaScript, kompletní průvodce. Computer press 1998
Macur Jiří a kol.: Technologie Internetu. CERM 1999

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Protokoly internetu, služba WWW.
2-5. Jazyk HTML – formátování souvislého textu, obrázky a odkazy, tabulky, formuláře, rámce.
6. Objektový model dokumentu a manipulace s objekty ve skriptovacích jazycích.
7-13. Základy algoritmizace v jazyce JavaScript.

Cíl

Základy technologií internetu a algoritmizace v prostředí jazyka JavaScript. Tvorba dynamických dokumentů v jazyce DHTML.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor