Detail předmětu

Základy informatiky a výpočetní techniky (1)

FAST-0U1Ak. rok: 2020/2021

Principy činnosti počítačů - základní komponenty PC, principy činnosti procesoru a jeho spolupráce s operační pamětí, periferní zařízení
Operační systém počítače, jeho význam, struktura a klasifikace. Použití OS z hlediska uživatele (UNIX, grafická rozhraní, síťové operační systémy, Windows)
Počítačové sítě a Internet (principy činnosti sítí, protokoly a služby v počítačových sítích)
Zpracování hromadných dat na počítači
Základy počítačové grafiky
Zpracování textových dokumentů na počítači a základy typografie

Zajišťuje ústav

Ústav automatizace inženýrských úloh a informatiky (AIU)

Prerekvizity

Běžné znalosti ve středoškolském rozsahu

Doporučená nebo povinná literatura

Milenkovic, M.: Operating Systems: Concepts and Design, Second Edition. McGraw-Hill, New York 1992
Kolektiv ústavu informatiky FAST: Informatika. CERM Brno 2004

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1-2. Princip činnosti počítače, procesoru a jeho spolupráce s operační pamětí, periferní zařízení, vstupně-výstupní porty, princip přerušení a přímého přístupu k paměti.
3-4. Komponenty současných modelů PC a jejich vlastnosti. Typy procesorů, sběrnice v PC, čipové sady, typy pamětí, diskové paměti.
5-6. Operační systém počítače, jeho význam, struktura a klasifikace. Použití OS z hlediska uživatele (Windows, Unix, systém souborů, správa zařízení, systémy oprávnění, textová a grafická rozhraní).
7. Počítačové sítě (principy činnosti sítí, protokoly a služby v počítačových sítích, Internet, otázky bezpečnosti).
8. Úvod do databází. Datové modely, relační kalkul, architektura systémů řízení bází dat.
9-10. Zpracování hromadných dat na počítači. Primární a cizí klíče, indexy, pohledy, obchodní pravidla, konzistence a integrita dat, jazyk SQL.
11-12. Základy počítačové grafiky. Barevné modely, palety, rastrová a vektorová grafika, grafické formáty.
13. Zpracování textových dokumentů na počítači a základy typografie.

Cíl

Základní teoretické znalosti z informatiky potřebné v dalších předmětech studia. Uživatelské znalosti nezbytné pro efektivní používání počítačů v inženýrské praxi.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor