Detail předmětu

Cost Management

FP-IBcmPAk. rok: 2020/2021

Students will understand the importance of the need of the cost management and its links with the management accounting and control. Students will know thetheory of cost, managerial accounting and cost management, information about past phenomena, but also about information necessary for decision-making -budgeting, planning, tools of calculation methods and decision-making role. After completing the course, students will be able to evaluate the results, findshortages, propose solutions, and justify a decision in terms of cost control.The aim of the course is to introduce the interaction between financial and cost accounting, managerial accounting and cost management. Cost management actsas a stand-alone tool of the internal management. Analysis of cost behavior and mathematical calculations are important for managerial decision-making.Transition of the management accounting to the cost management concluded overall view of the interconnection of business information systems

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Students will understand the importance of the need of the cost management and its links with the management accounting and control. Students will know the theory of cost, managerial accounting and cost management, information about past phenomena, but also about information necessary for decision-making - budgeting, planning, tools of calculation methods and decision-making role. After completing the course, students will be able to evaluate the results, find shortages, propose solutions, and justify a decision in terms of cost control.

Prerekvizity

Students are expected to have general economic knowledge.

Doporučená nebo povinná literatura

BREWER, P. C., GARRISON, R. H., NOREEN, E. W. Introduction to Managerial Accounting. Published by McGraw-Hill/Irwin., NewYork, NY, 2002. 1020 p. ISBN 0-07-281787-9.
DRURY, C. Management and cost accounting. Cengage Learning, 2015. 867 p. ISBN 978-1-4080-939.
BLOCHER J. E. et al. Cost Management – A Strategic Emphasis. 7th ed. McGraw-Hill Education - Europe , 2015. 928 p. ISBN 978-0078-0255-32.
GARRISON, R. H. Managerial Accounting. Published by McGraw-Hill/Irwin. Inc.1221 Avenue of the Americas, New York, NZ, 10020, 2003 by The McGraw-HillCompanies. 698 p. ISBN 0-07-242338.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Lectures consist of an explanation of basic principles, methodology of the discipline, problems and their solutions.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet je složen z odborných dovedností, které jsou ověřovány na základě jednoho kontrolního testu. Student může dosáhnout max. 40 bodů (min. počet bodů z testu 25 bodů).
Zkouška je složena z odborných znalostí, které jsou ověřovány písemnou a ústní zkouškou. U písemné a ústní zkoušky dostane student odborné otázky z teoretické části vymezené přednáškami z dané oblasti strategického řízení nákladů. Studentovi je udělena klasifikace dle klasifikační stupnice bodového hodnocení ECTS max. 60 bodů.

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

Cílem je seznámit studenty s metodami a postupy strategického řízení nákladů, a to s využitím nákladových funkcí v cenovém rozhodování a tvorbě cenových strategií, s metody a postupy kalkulací a jejich uplatnění v rozhodovacích úlohách nákladového řízení. Student se dále seznámí s moderními nástroji strategického řízení nákladů TC, LCC, dále s kalkulací nákladů podle dílčích aktivit (ABC) a s ní související metodou řízení procesů a aktivit (ABM), tyto nástroje jsou ve velké míře používané v zahraničních společnostech. Po absolvování předmětu budou studenti schopni využít tyto nástroje pro různé rozhodovací úlohy související s řízením nákladů a strategií ve výrobních podnicích i v neziskových organizacích.
Topics of lectures are the following:
1. Content and the cost management. System approach to the cost management.
2.Task, sub-components, and systems of cost accounting. Different approaches to costing. Pricing.
3.- 4.Breakdown of costs and benefits from the point of view of the needs of management oriented to decision making, opportunity costs.
5.- 6.Decision-making tasks. Basic classification criteria of these tasks, CVP. Optimization of production, optimization of the range, decision-making tasks "either-or".
7. A system of business plans and budgets
8. Strategic cost management -calculation of the target costs(Target Costing) and life cycle costing (LCC)..
9. Strategic cost management - calculations by sub-activities - the ABC.
10. Strategic cost management - value analysis.
11.Strategic cost management-the concept of strategic cost management, factors affecting strategic cost management (TQM, JIT, Theory of restrictions).
12. Cost Cutting - alternative approaches to cost reduction.
13.Examination.

Cíl

The aim of the course is to introduce the interaction between financial and cost accounting, managerial accounting and cost management. Cost management acts as a stand-alone tool of the internal management. Analysis of cost behavior and mathematical calculations are important for managerial decision-making. Transition of the management accounting to the cost management concluded overall view of the interconnection of business information systems.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

The checking during the semester is based on the completion of the test. In the case of excused absence from seminars, teacher can, in justified cases, set a alternative condition - usually the procession of the alternative.

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor