Detail předmětu

Úvod do počítačových sítí

FP-UPSAk. rok: 2020/2021

Předmět je zaměřen zejména na následující oblasti: terminologie počítačových sítí, principy komunikace v počítačových sítích, navrhování a výstavba počítačových sítí, management počítačových sítí.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti získají znalosti z oboru počítačových sítí a to jak z oblasti jejich navrhování a výstavby tak i z hlediska principů komunikace.
Po absolvování předmětu budou schopni navrhovat počítačové sítě, řešit problémy komunikací v počítačových sítích a provádět jejich management.

Prerekvizity

Nejsou určeny

Doporučená nebo povinná literatura

Dostálek, L. a A. Kabelová. Velký průvodce protokoly TCP/P a systémem DNS. Praha, Computer Press. ISBN: 8072263234.
Bigelow, S. J. Mistrovství v počítačových sítích. Praha Computer Press 2004. ISBN 80-251-0178-9
Horák, J. Malá počítačová síť doma a ve firmě. Praha, Grada 2003. ISBN 80-247-0582-6
Kasl, J. Informační a komunikační systémy. 1. vyd. VŠE, Praha 1999. 123 s. ISBN 80-245-0001-9
Horák, J.a M. Keršláger. Počítačové sítě pro začínající správce. Praha, Computer Press. ISBN 80-722-6876-7
Pužmanová, R. Moderní komunikační sítě od A do Z. Praha, Computer Press, ISBN 8072260987
Jeger, D. a J. Pecinovský. Postavte si vlastní počítačovou síť. Praha, Grada. ISBN 80-7169-700-1.
Jacobsem, O. a D. Lynch. A Glossary of Networking Terms: (viz RFC 1208), Intereop, Mountain View, CA 1991. 18 s. ISBN 99-00-01128-X.
Jirkovský, V.: Vademecum správce sítě. Praka, Grada 2001. ISBN 80-7169-745-1
Osterloh, H. TCP/IP Kompletní průvodce. Praha, SoftPress 2002. ISBN: 8086497348
Pužmanová, R. TCP/IP v kostce. Kopp. ISBN: 80-7232-236-2
Rudolf, V. a P. Šmrha. Internetworking pomocí TCP IP. Kopp, České Budějovice 1994. 134 s. ISBN 80-85828-09-X.
Shinder, D.L. Počítačové sítě. SoftPress 2003. ISBN 8086497550
Sportack, M. A. Směrování v sítích IP. Praha, Computer Press 2004. ISBN 80-251-0127-4

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů, metodologie dané disciplíny a problémů.
V případě nemožnosti prezenční výuky budou přednášky realizovány distanční formou prostřednictvím MS Teams.

Způsob a kritéria hodnocení

Znalosti jsou ověřovány zkouškou, která se skládá ze dvou částí v různých termínech. První částí je test, pokud student nezodpoví správně alespoň 50% otázek testu, nemůže pokračovat v druhé části. Druhá část má ústní formou. Při ústní zkoušce student obdrží náhodně dvě otázky, na které má vymezený časový prostor 20 minut na přípravu. Vlastní zkouška probíhá diskusí nad otázkami.
Dovednosti studenta jsou ověřovány na základe vypracování komplexní semestrální práce.
Zkouška je klasifikována dle stupnice ECTS.
Výsledné hodnocení je váženým aritmetickým průměrem s těmito váhami:
Vypracování semestrální práce 30 %
První část zkoušky (test) 20 %
Druhá část zkoušky (ústní) 50 %

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Základní pojmy sítí a komunikace
2. Taxonomie počítačových sítí
3. Síťové modely a architektury (vývoj, principy, horizontální a vertikální komunikace)
4. Síťový model ISO/OSI (filozofie, standardy, vrstvy, úloha)
5. Síťová architektura TCP/IP (vrstvy, adresace, rozdíly oproti ISO/OSI)
6. Fyzická vrstva - základy komunikace (baseband, kodování, broadband, modulace, synchronizace)
7. Fyzická vrstva - reálná přenosová prostředí (metalické, optické)
8. Linková vrstva (podvrstvy MAC a LLC, kolize, řízení přístupu)
9. Ethernet, VLAN, Spaning tree
10. Síťová vrstva (IP protokol, adresace, adresní prostory, směrování, ARP, ICMP, utility)
11. Transportní vrstva (role, adresace, protokoly UDP, TCP, utility)
12. Aplikační vrstva (DNS, RDNS, Telnet FTP, TFTP)
13. Aplikační vrstva (mail, WWW, VoIP, SNMP)

Cíl

Cílem předmětu je seznámit posluchače se základními pojmy a technologiemi počítačových komunikací a počítačových sítí.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Výuka není kontrolovaná - přednášky jsou nepovinné, předmět nemá cvičení

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BAK-MIn bakalářský, 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

eLearning