Detail předmětu

Aplikační programové vybavení

FP-APVAk. rok: 2020/2021

Předmět je zaměřen zejména na tvorbu projektů a programů ve vývojovém prostředi Visual Basic for Application prostředí MS Excel.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti budou znát teoreticky i prakticky filosofii tvorby jednoduchých i složitějších aplikací na základě znalostí obecných a moderních programovacích technik a algoritmů včetně znalostí konkrétního vývojového nástroje.

Prerekvizity

Základní znalost MS Excel

Doporučená nebo povinná literatura

Lambert, Joan. MOS 2016 Study Guide for Microsoft Excel. 1st ed. Redmond: Microsoft Press, 2016. 192 p. ISBN 978-0735699434
MYŠÁK, M. Kontingenční tabulky a grafy: Výukový průvodce. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2013. 224 s. 978-80-251-4113-7.
FORSTOVÁ Lenka, VBA Excel v příkladech + CD, Computer media, 2010, ISBN 978-80-7402-042-1.
BARILLA, J. Microsoft Excel 2013: Podrobná uživatelská příručka. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2013. 496 s. ISBN 978-80-251-4114-4.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je postaveno na dobrovolných konzultacích na zadaném projektu.

Způsob a kritéria hodnocení

Pro získání klasifikovaného zápočtu je potřeba získat ze semestrálního projektu minimálně 50 bodů z celkového množství 100 bodů.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Pravdivostní tabulka, ASCII, Číselné soustavy, převod mezi číselnými soustavami. Úvod excel, formátování, funkce, skládané a kombinované funkce, filtrování, třídění dat.
2. Tvorba, úprava a využití grafů, kontingenční tabulky.
3. Úvod do VBA, formuláře, událostní procedury listů a sešitu.
4. Ovládací prvky ActiveX
5. Objekty, metody, vlastnosti, události, Range, vlastnosti Offset a Cells
6. Proměnné, konstanty, práce s variantním datovým typem zjišťování datového typu proměnné
7. Strukturované proměnné, propojení s ovládacími prvky ActiveX
8. Podmínky, větvení
9. Cykly s konstantním počtem opakování, s řídící podmínkou na začátku a na konci cyklu, cykly prvků množiny nebo kolekce (for each in)
10. Procedury, funkce, moduly, přetěžování
11. Techniky pro ošetření chyb
12. Práce se soubory, tisky
13. Závěrečná konzultace k projektům

Cíl

Hlavním cílem je osvojení programovacích technik s podporou současných vývojových nástrojů při tvorbě uživatelských programů nebo složitějších projektů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

V rámci studia dostávají studenti zpracovat semestrální projekt, na vybraný okruh z obsahového zaměření předmětu a to na základě vypsaných okruhů, nebo s možností zvolení vlastního tématu. Projekty jsou konzultované a kontrolované.
Ke kontrole projektu a konzultacím je využíván i e-learning, kde mají studenti k dispozici elektronické materiály.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BAK-MIn bakalářský, 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

eLearning