Detail předmětu

Information Management

FP-imDEAk. rok: 2020/2021

Předmět je koncipován jako interdisciplinární obor, syntetizující nejnovější poznatky z oblasti řízení firmy a informačních systémů. Předmět je vystavěný tak, aby studentům poskytl nejnovější znalosti, nástroje a metody analýzy efektivity a efektivnosti informačních systémů a jejich užití v řídících procesech firmy. Osnova předmětu je následující:
• Strategie řízení informačních systémů. Základní metodiky používané pro řízení informačních systémů - ITIL, Cobit.
• Životní cyklus informačních systémů a jeho řízení.
• Informační technologie, aktuální trendy. Problematika bezpečnosti, Kybernetický zákon, GDPR a právní důsledky.
• Propojení podnikových procesů a informačních systémů. Modely řízení, IT jako služba, SLA, metriky.
• Efektivita a efektivnost informačních systémů, analýzy slabých míst nasazení IS ve firmě, známé chyby a možnosti jejich řešení.
• Vlastní výzkum efektivity a efektivnosti informačního systému ve vybrané firmě a návrhy na zlepšení.

Zajišťuje ústav

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnocení studentů je na základě zpracování vlastního výzkumu ve firmě. Každý student, s přihlédnutím na jeho téma disertační práce, bude provádět ve vybrané firmě hodnocení efektivity a efektivnosti informačního systému. Obsah výzkumu v hodnocení předmětu tvoří 80%, její prezentace, obhajoba 20%. Minimální požadavek na složení zkoušky je 75%.

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

Předmět je vystavěn tak, aby student znal, navrhoval a používal pokročilé výzkumné postupy a metody a tvůrčím způsobem je adekvátně aplikovat či modifikovat pro užití v ekonomickém výzkumu v oblasti strategického řízení informačních systémů. Osnova předmětu je následující:
• Strategie řízení informačních systémů. Základní metodiky používané pro řízení informačních systémů - ITIL, Cobit.
• Životní cyklus informačních systémů a jeho řízení.
• Informační technologie, aktuální trendy. Problematika bezpečnosti, Kybernetický zákon, GDPR a právní důsledky.
• Propojení podnikových procesů a informačních systémů. Modely řízení, IT jako služba, SLA, metriky.
• Efektivita a efektivnost informačních systémů, analýzy slabých míst nasazení IS ve firmě, známé chyby a možnosti jejich řešení.
• Vlastní výzkum efektivity a efektivnosti informačního systému ve vybrané firmě a návrhy na zlepšení.

Cílem předmětu je připravit studenty na vědeckou a řídící práci v oblasti strategického řízení informačních systémů. Studenti budou schopni provádět do hloubky klíčové analýzy efektivity a efektivnosti informačních systémů a jejich užití v procesech firmy a s využitím aktuálních vědeckých poznatků navrhovat nové postupy a metody v této oblasti.

Cíl

Cílem předmětu je připravit absolventy na vědeckou a řídící práci v oblasti strategického řízení informačních systémů. Absolventi předmětu budou schopni provádět do hloubky klíčové analýzy efektivity a efektivnosti informačních systémů a jejich užití v procesech firmy a s využitím aktuálních vědeckých poznatků navrhovat nové postupy a metody v této oblasti.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program DSP-CME doktorský, 2. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný
  • Program DSP-CME-KS doktorský, 2. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný
    , 2. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný
  • Program DSP-CME doktorský, 2. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace v kombinovaném studiu

10 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Konzultace

10 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor