Detail předmětu

Teorie managementu

FP-tmDAk. rok: 2020/2021

Předmět je vystavěný tak, aby studentům pomáhal hledat nová, komplexní řešení problémů v managementu. Předmět nabízí poznatky současných světových trendů v managementu, schopnost vést diverzitní týmy odborníků, znalosti z oblasti sociálních kompetencí.

Zajišťuje ústav

Doporučená nebo povinná literatura

DONNELLY, J., GIBSON, J. L., IVANCEVICH, J. M. Fundamentals of Management, Tenth Edition.The McGraw-Hill Companies, Inc., USA. 630 stran. ISBN 0072457856.
DONNELLY, J., GIBSON, J. L., IVANCEVICH, J. M. Fundamentals of Management, Tenth Edition.The McGraw-Hill Companies, Inc., USA, 630 p., ISBN 0072457856.
WILLIAMS, T. 2003. Management Science in Practice. John Wiley and Sons, Ltd.USA. 332 stran. ISBN 978047002664.
DRUCKER, P. F. Výzvy managementu pro 21.století, Praha: Management Press, 2001.187 stran. ISBN 80-7261.021X.
VODÁČEK, L., VODÁČKOVÁ, O. Moderní management v teorii a praxi. 1. vyd. Praha: Management Press, 2006. 296 stran. ISBN 80-7261-143-7
ŠMÍDA, F. Zavádění a rozvoj procesního řízení ve firmě. 1. vyd. Praha: Grada publishing, 2007. 300 stran. ISBN 978-80-247-1679-4.

Způsob a kritéria hodnocení

Předmět je ukončen ústní obhajobou seminární práce. Zadání seminární práce vychází z tématu disertační práce, studenti budou mít možnost podílet se na výběru tématu. Obsah seminární práce v hodnocení předmětu tvoří 80%, její prezentace, obhajoba 20%. Minimální požadavek na složení zkoušky je 75%.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky


Předmět je vystavěný tak, aby studentům pomáhal hledat nová, komplexní řešení problémů v managementu. Předmět nabízí poznatky současných světových trendů v managementu, schopnost vést diverzitní týmy odborníků, znalosti z oblasti sociálních kompetencí. Studenti jsou vedeni k tomu, aby propojovali hluboké znalosti oboru s průmyslovou praxí.
Obsah předmětu:
I. Perspektivy managementu pro 21.století
historie a myšlenkový odkaz managementu, management ve sdílené ekonomice, nové požadavky na řízení v období 4. průmyslové revoluce
II. Kritéria úspěchu manažera a podnikatele
osobní efektivita, etika práce, vedení týmů, leadership
III. Pokročilé metody managementu a jejich aplikace
řízení rizik, projektový management, CSR, hodnotový management

Cíl

Cílem předmětu je posílení a prohloubení znalosti managementu, pokročilých metod řízení a schopnosti využít tyto znalosti ve své vědecké práci. Každý ze studentů bude mít možnost v průběhu studia zaměřit svoji seminární práci na aktuální problémy v oblasti výzkumu z hlediska managementu, s ohledem na téma disertační práce studenta.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program DSP-ŘEP-KS doktorský, 2. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný
  • Program DSP-ŘEP doktorský, 2. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný
    , 2. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný
  • Program DSP-ŘEP-KS doktorský, 2. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace

10 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor