Detail předmětu

Ruský jazyk A2 - 2

FP-RJ2AAk. rok: 2020/2021

Témata - Setkání přátel, Vzhled, Lidské tělo, Oblečení; Psaní dopisu, Vlastnosti člověka; Roční období, Počasí, Čas, Datum
Gramatika - Vazby odlišné od češtiny, Časování sloves, Skloňování přídavných jmen, Datum, Zpodstatnělá přídavná jména, Zájmena, Vyjádření "je třeba", "musí se", Letopočet, Hodiny, Vyjádření přibližnosti

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Ústav společenských věd (SPV)

Výsledky učení předmětu

Student zvládne cíl předmětu, pokud dosáhne mírně pokročilé úrovně v ruské slovní zásobě a gramatice, a také bude schopen číst, překládat a tvořit mírně složité ruské texty.

Prerekvizity

Zvládnutí obecné ruštiny v rámci předmětů Ruský jazyk A1 - 1, Ruský jazyk A1 - 2 a Ruský jazyk A2 - 1.

Doporučená nebo povinná literatura

JELÍNEK, S. a kol. Радуга 3 по-новому, Plzeň, Nakladatelství Fraus, 2009 [127 str.] ISBN 978-80-7238-772-4 (RU)
Orlova, N.: Klass! 2 Ruština pro střední školy. Klett. 2011. ISBN 978-80-7397-066-6. (RU)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Procvičování gramatiky a slovní zásoby interaktivní formou, s důrazem na konverzaci. Rozvoj komunikačních a poslechových dovedností pomocí interaktivních audio-vizuálních technologií.

Způsob a kritéria hodnocení

Požaduje se, aby se studenti aktivně zapojovali ve výuce, plnili domácí úkoly a zdokonalovali si své jazykové dovednosti pomocí online kurzů v Moodle (gramatické prezentace, rozšiřující slovní zásoba, online cvičení na procvičování gramatiky, slovní zásoby, poslechu a četby, online testy,..).

Kurz bude ukončen zápočtem, který lze získat na základě docházky (maximálně 3 absence) nebo, v případě nesplněné docházky, na základě napsání zápočtového testu, který bude ověřovat znalosti gramatiky a slovní zásoby probrané v daném semestru. Dále je ukončení kurzu podmíněno vykonáním zkoušky z ruského jazyka na úrovni A2+ podle CEFR.

Jazyk výuky

ruština

Osnovy výuky

1.L1-Setkání přátel, prázdniny, poslech a četba dialogů, hraní rolí, cvičení, popis obrázků
2.L1-Setkání přátel, seznamka, doplňující cvičení a text, hraní rolí
3.L2-Vzhled, texty, cvičení, nová slovní zásoba, lidské tělo - popis, vazba – být podobný
4.L2-Vzhled, skloňování přídavných jmen podle vzoru "новый"
5.L2-Vzhled, opakování - datum, hraní rolí, portréty v ruském malířství, doplňkové texty
6.L3-Oblečení, vyjádření vzájemnosti, zájmena "какой, который", slovesa
7.L4-Vlastnosti-text, slovní zásoba, slovesa "ждать, понимать"
8.L4-Vlastnosti, výrazy "потому что, поэтому", vyjádření "je třeba", "musí se", rozhovory, poslech
9.L4-Vlastnosti a povolání, opakování gramatiky a slovní zásoby 4. lekce, doplňující texty, hraní rolí
10.L5-Počasí, texty, cvičení, roční období, nová slovní zásoba, poslech
11.L5-Počasí, čas, datum a letopočet, skloňování přídavných jmen podle vzoru "летний", počasí - předpověď
12.L5-Počasí, opakování gramatiky a slovní zásoby 5.lekce, hraní rolí, popis obrázků, doplňkové texty
13.Shrnutí, opakování, hry

Cíl

Cílem předmětu je dosáhnout mírně pokročilé úrovně v ruské slovní zásobě a gramatice. Dále schopnosti číst, překládat a tvořit mírně složité ruské texty.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Znalosti studentů jsou ověřovány v průběhu semestru pomocí psaní domácích úkolů a aktivní účasti v hodinách a po absolvování předmětu vykonáním zkoušky z ruského jazyka na úrovni A2+ podle CEFR.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MGR magisterský navazující

    obor MGR-PFO , 1. ročník, letní semestr, 0 kreditů, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení jazykové

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor