Detail předmětu

Ruský jazyk A2 - 1

FP-RJ1AAk. rok: 2020/2021

Témata - Vyučování, Orientace ve městě, Dopravní prostředky, Nakupování, Moskva a Petrohrad, Praha
Gramatika – Předložkové vazby, Skloňování podstatných jmen a zájmen, Časování sloves, Infinitiv, Neživotná a životná podstatná jména, Nesklonná podstatná jména

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Ústav společenských věd (SPV)

Výsledky učení předmětu

Student zvládne cíl předmětu, pokud dosáhne mírně pokročilé úrovně v ruské slovní zásobě a gramatice, a také bude schopen číst, překládat a tvořit mírně složité ruské texty.

Prerekvizity

Zvládnutí obecné ruštiny v rámci předmětů Ruský jazyk A1 - 1 a Ruský jazyk A1 - 2.

Doporučená nebo povinná literatura

JELÍNEK, S. a kol. Радуга 2 по-новому, Plzeň, Nakladatelství Fraus, 2008 [126 str.] ISBN 978-80-7238-700-7 (RU)
Orlova, N.: Klass! 1 Ruština pro střední školy. Klett. 2010. ISBN 978-80-7397-032-1. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Procvičování gramatiky a slovní zásoby interaktivní formou, s důrazem na konverzaci. Rozvoj komunikačních a poslechových dovedností pomocí interaktivních audio-vizuálních technologií.

Způsob a kritéria hodnocení

Požaduje se, aby se studenti aktivně zapojovali ve výuce, plnili domácí úkoly a zdokonalovali si své jazykové dovednosti pomocí online kurzů v Moodle (gramatické prezentace, rozšiřující slovní zásoba, online cvičení na procvičování gramatiky, slovní zásoby, poslechu a četby, online testy,..).

Kurz bude ukončen zápočtem, který lze získat na základě docházky (maximálně 3 absence) nebo, v případě nesplněné docházky, na základě napsání zápočtového testu, který bude ověřovat znalosti gramatiky a slovní zásoby probrané v daném semestru.

Jazyk výuky

ruština

Osnovy výuky

1.Úvodní hodina, opakování
2.L2-opakování tématu Škola, Vyučování - četba a poslech textů, nová slovní zásoba, školní předměty
3.L2-Vyučování, rozvrh hodin, rozhovory, skloňování zájmen (кто, что), předložkové vazby (по,после)
4.L2-Vyučování, typy škol, skloňování podstatných jmen (mužský, ženský rod, jednotné číslo), opakování gramatiky a slovní zásoby, doplňkový text, hraní rolí
5.L3-Orientace ve městě, rozhovory, metro v Moskvě, časování sloves "ехать, мочь"
6.L3-Dopravní prostředky, infinitivní věty, opakování gramatiky a slovní zásoby, doplňkový text, hraní rolí
7.L4-Nakupování, rozhovory, cvičení, časování sloves "купить, спросить, взять", 1.a 2.pád množného čísla některých podstatných jmen
8.L4-Nakupování, oblečení, květiny, potraviny, pohyblivé "-o-,-e-" u podstatných jmen, 4.pád množného čísla neživotných a životných podstatných jmen, opakování
9.L5-Moskva - památky, texty, cvičení, skloňování podstatných jmen (střední rod, jednotné číslo)
10.L5-Petrohrad - památky, texty, cvičení, nesklonná podstatná jména, předložkové vazby (по,после) - shrnutí
11.L6-Praha - památky, rozhovory, 1. a 2.pád množného čísla podstatných jmen (ženský, střední rod)
12.L6-Praha, cvičení, text, skloňování podstatných jmen v množném čísle – shrnutí
13.Opakování, shrnutí, hry, hraní rolí

Cíl

Cílem předmětu je dosáhnout mírně pokročilé úrovně v ruské slovní zásobě a gramatice. Dále schopnosti číst, překládat a tvořit mírně složité ruské texty.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Znalosti studentů jsou ověřovány v průběhu semestru pomocí psaní domácích úkolů a aktivní účasti v hodinách.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MGR magisterský navazující

    obor MGR-PFO , 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení jazykové

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor