Detail předmětu

Francouzský jazyk A2 - 2

FP-FJ2AAk. rok: 2020/2021

Gramatika: stupňování přídavných jmen, neurčitá zájmena, podmínková souvětí 2. typu, tvoření příslovcí, časové ukazatele, gerundium, předminulý čas, dvojice zájmen, subjonctif
Slovní zásoba: bydlení, zdraví a nemoci, škola, zaměstnání, nezaměstnanost, koníčky, společenský život, cestování, média
Reálie: jak žijí Francouzi, francouzské školství, francouzské svátky, francouzská média

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Ústav společenských věd (SPV)

Výsledky učení předmětu

Student zvládne cíl předmětu, pokud si osvojí slovní zásobu v rozsahu 1500 slov a veškerou gramatiku.
Dále bude schopen přeložit obtížnější text, komunikovat slovem a písmem na na běžné téma každodenního života.

Prerekvizity

Francouzština pro začátečníky, Francouzština pro mírně pokročilé, Francouzština pro středně pokročilé. Taxi!1, Taxi!2. U1/L1-L3

Doporučená nebo povinná literatura

Marie Pravdová: Francouzština pro samouky (CS)
Robert Menand: Taxi! 2 (FR)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou semináře, kdy je student aktivně zapojený do výuky. Novou látku vyučující vysvětlí v hodině, popřípadě se student připraví doma sám za pomoci on-line kurzu v Moodlu. Během výuky je kladený důraz na to, aby student co nejvíce mluvil a získal tak potřebné znalosti a sebedůvěru v komunikaci v daném cizím jazyce. Doma pak student aktivně pracuje v on-line kurzu, kde je pro něj připravena řada cvičení na procvičování slovní zásoby, gramatiky, poslechu a psaní. Během výuky se používají PW prezentace, interaktivní tabule, internet.

Způsob a kritéria hodnocení

Během semestru student dělá řádně domácí úkoly, připravuje se v e-learningovém kurzu v Moodlu (včetně průběžných testů on-line), je v hodině aktivní a řádně dochází do výuky. Na konci semestru student píše test a je i ústně vyzkoušen (tj. konverzace v daném jazyce).

Jazyk výuky

francouzština

Osnovy výuky

1. týden: L4- bilan (opak. L1-L4)
2. týden: L5- vztažná zájmena 2.část; bydlení
3. týden: L6- stupňování přídavných jmen; doprava ve městě
4. týden: L7- stupňování přídavných jmen; francouzská města
5. týden: L8- bilan (opak. L5-L8), U3/L9- neurčitá zájmena, podmínkové souvětí 2.typu
6. týden: L10- zájmena "en" a "y"; psaní deníku, blogu
7. týden: L11- subjonctif- tvoření, použití
8. týden: L12- bilan (opak. L9-L12); zdraví
9. týden: L13- časy vyprávění; nezaměstnanost
10. týden: L14- tvoření příslovcí; zaměstnání
11. týden: L15- časové ukazatele, U4/L16- bilan (opak- L13-L16); vzdělání, školství
12. týden: L17- "nikdy, nic, nikdo"; kutilství
13. týden: L18- vyjádření příčiny; Francouzi a kavárny

Cíl

Osvojení si slovní zásoby v rozsahu 1500 slov, osvojení si veškeré gramatiky,
Schopnost přeložit obtížnější text, komunikovat slovem a písmem na na běžné téma každodenního života. Výstupní úroveň A2 evropského referenčního vzdělávacího rámce.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MGR magisterský navazující

    obor MGR-PFO , 1. ročník, letní semestr, 0 kreditů, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení jazykové

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor