Detail předmětu

Zpracování dat

FP-BzdKAk. rok: 2020/2021

Obsahem předmětu je porozumnění charakteru dat z různých zdrojů a získání znalostí umožňující jejich analýzu a zpracování včetně dovedností pro prezentaci ve vhodé podobě pro manažerskou podporu rozhodování.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Výstupy z učení - všeobecné kompetence:
Dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací.
Schopnost analýzy a syntézy, aplikace znalosti v praxi, řešit samostatně problémy
Oborově specifické kompetence:
Studenti porozumí principům získávání dat, získají znalosti pro zpracování dat v informačních systémech a jejich úpravu pro prezentaci.

Prerekvizity

Znalost práce s MS Office.

Doporučená nebo povinná literatura

KŘÍŽ, J. Zpracování dat. Učební text. VUT v Brně, fakulta podnikatelská.(bude vydáno v září 2015).
BARILLA, J. Microsoft Excel 2013 :podrobná uživatelská příručka. Brno: Computer Press, 2013. 1. vyd. 496 s. ISBN 978-80-251-4114-4.
CONOLLY, T., C. BEGG a R. HOLOWCZAK. Mistrovství – Databáze : Profesionální průvodce tvorbou efektivních databází. 1.vyd. Brno: Computer Press, 2009. 584 s. ISBN 978-80-251-2328-7.
LACKO, L. Jak vyzrát na SQL Server 2008. Brno: Computer Press, 2009. 469 s. ISBN 978-80-251-2101-6.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou konzultací, které mají charakter výkladu základních principů, metodologie dané disciplíny a problémů.

Způsob a kritéria hodnocení

V rámci kombinovaného studia dostávají studenti zpracovat práci na vybrané zadání z obsahového zaměření předmětu a to na základě vypsaných okruhů. Ke kontrole zpracování prací a konzultacím je využíván e-learning, ve kterém mají studenti k dispozici elektronické materiály včetně kontrolních testů. Předmět je zakončen zpracováním a obhájením samostatného projektu.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Předmět je zaměřen na principy a metody získávání a zpracování dat v informačních systémech a jejich úpravu pro prezentaci.

Tématická náplň přednášek:
Charakter dat z různých zdrojů, možnosti vyhledávání
Databázové tabulky, atributy, datové typy
Manipulace s tabulkami a záznamy, pohledy a reporty
Práce s daty v MS Excel
Power Pivot, nástroj pro analýzu dat
Systémy na podporu rozhodování
Analýzy a agregace dat (OLAP)

Na cvičení je vyžadována průběžná příprava, cvičení jsou zaměřena na zpracování úloh založených na zdrojových datových souborech a prezentaci výsledků.

Cíl

Cílem předmětu je porozumnění charakteru dat z různých zdrojů a získání znalostí umožňující jejich analýzu a zpracování včetně dovedností pro prezentaci ve vhodé podobě pro manažerskou podporu rozhodování.
Výstupy z učení - všeobecné kompetence:
Dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací.
Schopnost analýzy a syntézy, aplikace znalosti v praxi, řešit samostatně problémy
Oborově specifické kompetence:
Studenti porozumí principům získávání dat, získají znalosti pro zpracování dat v informačních systémech a jejich úpravu pro prezentaci.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na přednášce není povinná.

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace v kombinovaném studiu

16 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor