Detail předmětu

Tvorba webových stránek

FP-MtwsKAk. rok: 2020/2021

Úvod, principy internetu, adresování, umístění dokumentů. Jazyk HTML, základy, prostředky prezentace. Kaskádové styly, integrace do HTML. Úvod do JavaScriptu. Návrh webové prezentace, navigační struktura. Použitelnost a přístupnost webových stránek. Optimalizace pro vyhledávače.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Přehled v současných technologiích pro tvorbu webových stránek. Schopnost vytvořit kvalitní webovou prezentaci s ohledem na správný návrh informační a navigační struktury, vhodnou volbu technologií a přístupnost pro různé skupiny uživatelů.

Prerekvizity

Uživatelská znalost práce s WWW a editace textu.

Doporučená nebo povinná literatura

1. Pavol Mikle: XDHTML, Zoner Press, 2004. ISBN 80-86815-01-3 (CS)
2. Petr Staníček: CSS Kaskádové styly, Computer Press, 2003, ISBN 80-7226-872-4 (CS)
1. Jiří Kosek: HTML -- tvorba dokonalých WWW stránek -- podrobný průvodce. Grada Publishing 1998. ISBN 80-7169-608-0 (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení

Pro absolvování je zapotřebí získat minimálně 50 bodů během semestru. Body lze získat za dva písemné testy v průběhu semestru (až 20 + 20 bodů) a dva samostatné projekty (až 20 + 40 bodů).

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Internet a služba WWW, principy, adresování, umístění dokumentů
2. Úvod do jazyka HTML - základní prvky
3. Jazyk HTML, pokročilé prostředky prezentace
4. Vizuální nástroje pro tvorbu stránek
5. Kaskádové styly a jejich začlenění do HTML
6. - 7. Pokročilé vlastnosti kaskádových stylů
8. JavaScript, úvod do problematiky
9. Interakce s uživatelem
10. Návrh prezentace, navigační struktura
11. Různé aspekty volby technologie a optimalizace
12. Přístupnost webových stránek
13. Optimalizace pro vyhledávače

Cíl

Získat znalosti potřebné k vytvoření kvalitní prezentace na stránkách WWW. Získat přehled o současných technologiích a trendech. Znalost různých aspektů tvorby prezentace - navigační struktura, přístupnost, optimalizace.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vypracování dvou samostatných projektů v průběhu semestru a odevzdání v určeném termínu. Projekt je možno vypracovat v rámci cvičení nebo samostatně.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BAK-MIn-KS bakalářský

    obor BAK-MIn-KS , 2. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace v kombinovaném studiu

16 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor