Detail předmětu

Technologie tváření

FP-BttKAk. rok: 2020/2021

Souhrnný přehled základních strojírenských technologií ve tváření kovů za studena i za tepla. Obsahuje fyzikální a metalurgické základy uvedených technologií. Mezi základní kapitoly patří: základní zákony plastické deformace, základní tvářecí operace při výrobě hutních polotovarů, tváření ve strojírenství – v plošném a objemovém tváření (stříhání, ohýbání, tažení, protlačování, volné a zápustkové kování, plasty).

Výsledky učení předmětu

Získání přehledu o výrobních technologiích, zpracování technologických
postupů a technické přípravy výroby, zpracování příslušné výrobní
dokumentace, zpracování technologických výpočtů.

Prerekvizity

Znalost technologických předmětů I. a II. ročníku studia.

Doporučená nebo povinná literatura

BAČA Jozef, Jozef BÍLIK a Viktor TITTEL. Technológia tvárnenia. 1. vyd. Bratislava. Nakladatelství STU. 2010. 245s. ISBN 978-80-227-3242-0.
ELFMARK,J.a kol.: Tváření kovů.SNTL Praha 1992,ISBN 80-03-00651-1.
DVOŘÁK, Milan et al. Technologie II. 3. vyd. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2004, 68-178 s. ISBN 80-214-2683-7.
DVOŘÁK M. a kolektiv: Technologie II,Akademické nakladatelství CERM 2.vydání 2004.
KOCMAN,K.,NĚMEČEK,P. a kol.autorů,:Aktuální příručka pro technický úsek, část 8,vyd. VERLAG DASHÖFER, 1998, ISBN 80-902247-2-5.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení v laboratořích je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení

Získání zápočtu:
- účast ve cvičeních
- zpracování požadovaných elaborátů
Zkouška bude mít písemnou a ústní část a výsledná klasifikace bude v souladu s článkem 13 Studijního a zkušebního řádu VUT v Brně, platného od akademického roku 2004/2005.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1.Praxe v průmyslovém podnikatelském subjektu
2.Praxe v průmyslovém podnikatelském subjektu
3.Úvod do technologie tváření
4.Základy tváření a zákony plastické deformace
5.Výroba hutních polotovarů – plechy, trubky, profily a dráty
6.Technologie stříhání plechů
7.Technologie ohýbání
8.Technologie tažení kruhových dílců
9.Technologie tažení hranatých dílců
10.Technologie protlačování
11.Technologie pěchování
12.Technologie zápustkového kování
13. Plasty ve strojírenství

Cíl

Seznámení studentů se základními inženýrskými metodami technologických výpočtů a jejich aplikací na příkladech tvářených součástí.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Zameškaná výuka ve cvičení v laboratořích bude nahrazena v náhradním cvičení po dohodě s příslušným vyučujícím.

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace v kombinovaném studiu

25 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor