Detail předmětu

Technologická bezpečnost ICT

FP-ItbPAk. rok: 2020/2021

Předmět „Technologická bezpečnost ICT“ navazuje na předměty „Management informační bezpečnosti“ a předmět „Oborové managementy bezpečnosti IS“. Nejvyšší stupeň znalostí managementu bezpečnosti IS vychází z technologické bezpečnosti potřebné k úspěšnému pochopení problematiky, posouzení a návrhu bezpečné infrastruktury. Studenti budou seznámeni se základními pravidly, doporučeními a normami platnými pro tuto problematiku.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti budou seznámeni se základními pravidly, doporučeními a normami platnými pro tuto problematiku.

Prerekvizity

Znalost problematiky managementu bezpečnosti IS a specifik oborových managementů bezpečnosti IS. Absolvování předmětu Management informační bezpečnosti a navazujícího předmětu Oborové managementy bezpečnosti IS.

Doporučená nebo povinná literatura

Northcutt, S. Bezpečnost počítačových sítí. Brno: Computer Press, 2005. (CS)
Ondrák, V., Sedlák, P. a V. Mazálek Problematika ISMS v manažerské informatice. Brno: CERM Akademické nakladatelství, 2014. 378 s. ISBN 978-80-7204-872-4. (CS)
Jordán, V., Ondrák, V. Integrovaná podniková infrastruktura. Brno: CERM Akademické nakladatelství, 2016. ISBN 978-80-214-5241-1. (CS)
Jordán, V., Ondrák, V. Kritické aplikace. Brno: CERM Akademické nakladatelství 2015, 232 str., ISBN: 978-80-5240-4. (CS)
NIST Special Publication 800-82 - Guide to Industrial Control Systems (ICS) Security, 2011. (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů, metodologie dané disciplíny a problémů. Cvičení podporují zejména praktické ovládnutí látky vyložené na přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení

Bude upřesněno vyučujícím.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Síťová bezpečnost
2. Aplikační bezpečnost
3. Zabezpečení a ochrana dat
4. Virtualizace
5. Cloud computing
6. Řízený přístup do sítě
7. Sítě s maximální dostupností (MCN)
8. Doporučené bezpečnostní techniky v IS

Cíl

Nabídnout studentům shrnutí bezpečnostních mechanizmů, postupů a praktik k doplnění komplexní znalosti při realizaci bezpečné infrastruktury ve všech oborech činnosti organizace.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Bude upřesněno vyučujícím.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MGR-SI magisterský navazující

    obor MGR-IM , 2. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

10 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

10 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Elektronické učební texty