Detail předmětu

Statistika

FP-KstatPAk. rok: 2020/2021

Základy teorie pravděpodobnosti, náhodné jevy, náhodné veličiny, náhodné vektory, rozhodování za rizika, indexní analýza.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti získají základní znalosti z teorie pravděpodobnosti, rozhodování za rizika a indexní analýzy, a budou schopni je aplikovat v ekonomických problémech. Po absolvování předmětu budou připraveni pro studium ekonomických předmětů, uvažujících náhodu.

Prerekvizity

Základy lineární algebry a matematické analýzy.

Doporučená nebo povinná literatura

HINDLS, R. aj. Analýza dat v manažerském rozhodování. Praha : Grada Publishing, 1999. ISBN 80-7169-255-7. (CS)
KROPÁČ, J. Statistika A. 5. vyd. CERM, Brno. 2013. ISBN 978-80-7204-835-9. (CS)
SEGER, J. aj. Statistické metody v tržním hospodářství. Praha : Victoria Publishing, 1995. ISBN 80-7187-058-7. (CS)
SWOBODA, H. Moderní statistika. Praha : Svoboda, 1977. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů, metodologie dané disciplíny a problémů. Cvičení podporují zejména praktické ovládnutí látky vyložené na přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení

ZÁPOČET: Zápočet je udělen na základě:
- účasti na cvičeních
- dosažení stanoveného minima z kontrolních testů na cvičení do konce 13. týdne (min. 15 bodů)

ZKOUŠKA: Zkouška je písemná.

Známka, odpovídající součtu (max 100 bodů), sestává:
- z bodů z kontrolních testů
- z bodů ze zkoušky

Známky a jim odpovídající body:
A (100-90), B (89-83), C (82-76), D (75-69), E (68-60), F (59-0).

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Klasická pravděpodobnost
Podmíněná pravděpodobnost.
Úplná pravděpodobnost.
Náhodné veličiny.
Diskrétní náhodné veličiny.
Speciální diskrétní náhodné veličiny.
Spojité náhodné veličiny.
Speciální spojité náhodné veličiny.
Diskrétní dvourozměrný náhodný vektor.
Individuální indexy
Agregátní indexy

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty se základy teorie pravděpodobnosti tak, aby byli schopni studovat ekonomické předměty, pracující s náhodou, a řešit pomocí metod teorie pravděpodobnosti úlohy těchto předmětů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na přednáškách není povinná ale doporučuje se.
Účast na cvičeních je kontrolovaná.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BAK bakalářský

    obor BAK-EP , 2. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor