Detail předmětu

Společenský styk a rétorika

FP-BssrKAk. rok: 2020/2021

Společenský styk a rétorika nabízí základní informace a dovednosti z oblasti etikety, kultury projevu v osobní či písemné formě.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti budou znát moderní přístup k prezentacím. Osvojí si základní dovednosti veřejné vystupování.
Budou vedeni k tomu, aby dokázali promluvit před publikem a znali pravidla etikety.

Prerekvizity

Znalost nástroje managementu, teorie chování firmy, teorie chování spotřebitelů, mezinárodní obchodní zvyklosti.

Doporučená nebo povinná literatura

KOHOUT, J.: Rétorika, Praha 1995, 159 str. ISBN 80-85943-54-9
SAMPSNOVÁ,E.: Jak si vytvořit působivý image. Praha 1996, 135str.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů, metodologie dané disciplíny a problémů. Cvičení podporují zejména praktické ovládnutí látky vyložené na přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet
Znalosti jsou prověřovány zápočtovým testem. Student musí prokázat, že je schopen použít teoretické vědomosti v praxi.
Požadavky na ukončení (váha)
1.Splnění úkolu a odevzdání písemné zprávy v požadovaném rozsahu a formě 5 %
2.Prezentace v požadovaném rozsahu 5%
3.Absolvování zápočtového testu 90%

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1.-2. Rétorika pro manažery I
3.-4. Rétorika pro manažery II
5.-6. Prezentace výsledků
7.-8.Technika řeči
9.-10. Obchodní etiketa I
11.-12.Obchodní etiketa II
13. Image manažera a manažerky

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty se základy společenského styku, rétoriky, prezentování a získání praktických dovedností v těchto oblastech.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Kontrola výsledků seminární práce a její následná prezentace před ostatními studenty na cvičeních.

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace v kombinovaném studiu

12 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor