Detail předmětu

Praktická angličtina 1

FP-Ipa1_1PAk. rok: 2020/2021

Kurz anglického jazyka pro pokročilé studenty zaměřený zejména na rozvíjení praktických jazykových dovedností, ale i odbornou terminologii z oblasti managementu a informačních technologií.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Rozvoj všech jazykových dovedností, upevnění a prohloubení znalosti gramatických konstrukcí, nárůst slovní zásoby se zvláštním důrazem na jazyk potřebný v zaměstnání.

Prerekvizity

Znalost anglického jazyka na úrovni B1 Společného evropského referenčního rámce.

Doporučená nebo povinná literatura

APPLEBY, R. and WATKINS, F. International Express Upper-Intermediate Student's Book Third Edition. OUP 2014. ISBN 978-0-19-459761-6. (EN)
ESTERAS, S. R. and FABRE, E. M.: Professional English in Use ICT, CUP 2007. (EN)
MASCULL, B.: Business Vocabulary in Use Advanced, CUP 2004 (EN)
MASCULL, B.: Business Vocabulary in Use Intermediate, CUP 2002 (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Cvičení podporují zejména praktické ovládnutí látky vyložené na přednáškách nebo zadané k samostatnému nastudování za aktivní účasti studentů.

Způsob a kritéria hodnocení

Zakončení předmětu
- zápočet - povinná aktivní účast na cvičeních ve výši 75% , e-learningové aktivity, zápočtový test
- zkouška - porozumění slyšenému textu, porozumění čtenému textu

Zakončení předmětu v případě studentů se schváleným individuálním studijním plánem
- zápočet - e-learningové aktivity, zápočtový test
- zkouška - porozumění slyšenému textu, porozumění čtenému textu

Zakončení předmětu v distanční formě (uplatní se pouze tehdy, když objektivní vnější okolnosti neumožňují uskutečňovat studijní program v souladu s udělenou akreditací)
- zápočet - e-learningové aktivity, zápočtový test
- zkouška - porozumění slyšenému textu, porozumění čtenému textu

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

1) Lekce 1. – Opakování mluvnických časů. Předpony.
2) Lekce 1. – Strategie používané v konverzaci. Vytvoření dobrého dojmu v procesu komunikace. Odborný text.
3) Lekce 2. – Předpřítomné mluvnické časy. Pravidla a omezení. Odborný text.
4) Lekce 2. – Psaní zpráv a dokumentů. Proces vysvětlování a ověřování informací.
5) Lekce 3. – Věty vztažné. Přípony a ustálená slovní spojení. Odborný text.
6) Lekce 3. – Tvorba prezentací a jejich dynamika. Zevšeobecnění, srovnávání (vytváření kontrastu) a používání vyhýbavých odpovědí v konverzaci.
7) Opakování. Odborný text.
8) Lekce 4. – Mluvnické časy ve vyprávění. Gerundium a infinitiv.
9) Lekce 4. – Asertivní chování. Vyřizování stížností. Odborný text.
10) Lekce 5. - Různé způsoby vyjádření budoucnosti. Uvádění časových údajů.
11) Lekce 5. – Popis grafů. Problémy a jejich řešení. Odborný text.
12) Opakování. Odborný text.
13) Zápočtový test.

Cíl

Cílem předmětu je prohloubení praktických jazykových dovedností, které jsou nezbytné pro běžnou komunikaci i komunikaci odbornějšího charakteru v oblasti managementu a IT. Příprava na předmět Praktická angličtina 2.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MGR-SI magisterský navazující

    obor MGR-IM , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení jazykové

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor