Detail předmětu

Pokročilé programovací techniky

FP-MppteKAk. rok: 2020/2021

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Doporučená nebo povinná literatura

SHARP, John. Microsoft Visual C# 2010: krok za krokem. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2010. ISBN 978-80-251-3147-3
MAREŠ, Amadeo. 1001 tipů a triků pro C# 2010. Brno: Computer Press, 2011. ISBN 978-80-251-3250-0
NASH, Trey. C# 2010: rychlý průvodce novinkami a nejlepšími postupy. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2010. ISBN 978-80-251-3034-6
GUNNERSON, Eric. Začínáme programovat v C hash. 1. vyd. Praha: Computer Press, 2001. ISBN 80-7226-525-3
VIRIUS, Miroslav. C# 2010: hotová řešení. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2012. ISBN 978-80-251-3730-7

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Přednášky:
1. Proměnné, operátory, výrazy, psaní metod
2. Rozhodovací příkazy, logické operátory
3. Iterační příkazy, ošetření chyb a výjimek, vyvolání výjimek
4. Správa tříd a objektů, statické metody, referenční a hodnotové typy
5. Pole a kolekce, výčty a struktury, pole parametrů
6. Dědičnost, tvorba abstraktních tříd
7. Využití paměti a správa prostředků
8. Vytváření komponent, pracovní postupy
9. Zpracování události, deklarace delegátů, Lambda výrazy
10. Enumerace kolekcí, generické typy
11. Dotazové výrazy, jazyk LINQ, agregování dat
12. Přetěžování operátorů, správa dat, rozhraní Entity Framework Foundation
13. Knihovna TPL, úlohy. vlákna, fond vláken, obsluha výjimek

Cíl

Cílem předmětu je osvojení pokročilých programovacích technik prostřednictvím moderních visuálních nástrojů a jazyků, založených na principu objektově orientovaného programování. Studenti budou seznámeni s možnostmi tvorby jak desktopových, tak databázových či webových aplikací. S ohledem na sílu programovacího nástroje budou studenti schopni vytvářet složité a zároveň sofistikované aplikace. Tento předmět může, mimo jiné, přispět k nastartování programátorského myšlení a umožnit snazší pochopení dalších programovacích jazyků a technik a tím rozvíjet kariéru potenciálních programátorů z řad studentů.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BAK-MIn-KS bakalářský

    obor BAK-MIn-KS , 2. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace v kombinovaném studiu

16 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor