Detail předmětu

Německý jazyk B1 - 1

FP-NJ1BKAk. rok: 2020/2021

Kurz je zaměřen na výuku němčiny jako druhého cizího jazyka na obecné úrovni, zahrnuje však i jazyk potřebný pro profesní účely.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti si osvojí slovní zásobu ve vztahu ke svému budoucímu zaměstnání a zvládnou gramatické struktury na pokročilé úrovni tak, aby byli schopni běžné komunikace.

Prerekvizity

Zkouška z jazyka německého minimálně na mírně pokročilé úrovni (A2 SERR).

Doporučená nebo povinná literatura

FUNK, KUHN, DEMME, WINZER. Studio d B1 Nakladatelství Fraus, 2008 EAN: 9788072387342, ISBN: 978-80-7238-734-2 ISBN: 978-80-7238-734-2 (DE)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou praktických jazykových cvičení s důrazem na nácvik jazykových dovedností a rozvíjení slovní zásoby. Doplňuje je samostatná práce studentů v elearningovém prostředí moodle.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet je podmíněn aktivní účastí a samostudiem, splněním úkolů vyplývajících z průběžné kontroly studia a absolvováním zápočtového testu s dosažením min. 50% bodů.

Jazyk výuky

němčina

Osnovy výuky

1. Opakování L.1 - L.10
2. samostudium
3.
4.
5. L. 11 – L. 12
6. samostudium
7.
8.
9.
10. L. 13 - L. 14
11. samostudium
12.
13.

Cíl

Cílem kurzu je vybavit studenty jazykovými znalostmi a dovednostmi na pokročilé úrovni pro každodenní komunikaci, aby zvládli běžné úkoly (např. popsat problém, podat pokyny), se kterými se mohou setkat v širokém okruhu ekonomických profesí.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Docházka je pravidelně kontrolována. Absence může být v odůvodněných případech po dohodě s vyučujícím nahrazena.
Prezenční forma:
- povinná 3 soustředění
Nepřímá výuka:
- Samostudium k 1. bloku 45 hodin
- Samostudium k 2. bloku 45 hodin
- Samostudium k 3. bloku 45 hodin
Konzultace 5 hodin

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MGR-KS magisterský navazující

    obor MGR-PFO-KS , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor