Detail předmětu

Kritická infrastruktura

FP-MkriKAk. rok: 2020/2021

Předmět podává ucelený přehled o kritických infrastrukturách státu i podniku, vztahující se legislativě a technických normách. Zaměření je především na kritickou komunikační infrastrukturu. Pro praktickou část výuky se používá specializovaná laboratoř pro výuku kritické infrastruktury komunikačních systémů.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Manažerské kompetence: rozhodování o správnosti projektovaných řešeních CCI a jejich technických a technologických aspektech
Specializované kompetence:
- rozhodování systémových návrzích a projektovém řešeních CCI a jejich technických a technologických aspektech
- praktická znalost monitoringu a nastavení prvků CCI

Prerekvizity

Znalosti v rozsahu osnovy předmětu Komunikační infrastruktura vyučovaného na FP VUT v Brně v bakalářském studijním oboru Manažerská informatika, 1.ročník LS a úspěšné vykonání zkoušky z tohoto předmětu.

Doporučená nebo povinná literatura

Jordán V. a V. Ondrák. Infrastruktura komunikačních systémů I., Univerzální kabelážní systémy, 2. rozšířené vydání, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2015, ISBN 978-80-214-5115-5
Jordán V. a V. Ondrák. Infrastruktura komunikačních systémů II., Kritické aplikace, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2015, ISBN 978-80-214-5240-4
Nařízení vlády č. 315/2014 Sb., o kritériích pro určení prvků kritické infrastruktury
Zákon o kybernetické bezpečnosti č.181/2014 Sb.
Vyhláška o kybernetické bezpečnosti č. 316/2014 Sb.
Vyhláška č. 317/2014 Sb. o významných informačních systémech a jejich určujících kritériích

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka je rozdělena na přednášky a cvičení. Přednášky se zaměřují na metody a postupy s poukazem na aplikace, cvičení na praktické úlohy jednotlivých řešení.

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet - zpracování semestrálního projektu
zkouška - ústní - pokrývá celou problematiku obsahového zaměření předmětu

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Přednášky
1. Základní pojmy a definice kritické infrastruktury státu/podniku, legislativa, normy
2. Kritické komunikační infrastruktura (CCI), vazby na ostatní části komunikačního systému
3. Kritické komunikační systémy - základní problematika, rozdíly v principech řešení komerčních (administrativních, logistických atd.) komunikačních systémů
4. Základní a rozšířené požadavky na CCI, požadavky do speciálních prostředí, řešení třídy MCN (Mission Critical Network) - vazba na CCi, NISS - Network Infrastructure Security Solution - vazba na CCI
5. Topologie a redundance v systémech CCI
6. Protokoly a časování systémů CCI
7. Systémy managementu pro řízení CCI
8. CCI a průmyslová řešení
9. Speciální materiály pasivní vrstvy pro CCI
10. Speciální aktivní prvky pro řízení CCI
11. Výpočty potřebných přenosových parametrů pro systémy řízení CCI
12. Požadavky na spolehlivost, bezpečnost a rychlost, topologie, redundantní (záložní) trasy, výpočet kapacit páteřních vedení, postup návrhu.
13. Systémový návrh řešení - topologie, aktivní prvky komunikační protokoly, zabezpečení atd.

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou kritických komunikačních infrastruktur, jejich analýzou, analýzou rizik kritických komunikačních systémů, metodikou řešení návrhu kritické komunikační infrastruktury a získání praktických dovedností s jejich návrhem. Studenti získají znalosti o celkových principech řešení kritických komunikačních infrastruktur, o metodách a přístupu k jejich řešení a jejich využití při návrhu kritické komunikační infrastruktury podniku.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Na přednáškách je vyučujícím kontrolována aktivita studenta plněním dílčích úkolů (zpracované úkoly, zodpovězené dotazy, …).
Účast ve cvičeních je povinná a je systematicky kontrolována. Student je povinen neúčast předem omluvit. Je plně v kompetenci vyučujícího posoudit důvodnost omluvy. Formy nahrazení zameškané výuky stanoví vyučující individuálně.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace v kombinovaném studiu

20 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor