Detail předmětu

Integrovaná podniková infrastruktura

FP-IpiPAk. rok: 2020/2021

Předmět podává ucelený přehled o principech a přístupech k analýze, návrhu a řízení podnikové komunikační infrastruktury a o možnostech její realizace v podniku. Pro praktickou část výuky se používá specializovaná laboratoř pro výuku infrastruktury komunikačních systémů.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti získají celkové znalosti o principech řešení podnikové komunikační infrastruktury, o metodách a přístupu k jejich řešení a využití při návrhu komunikační infrastruktury v podniku včetně praktických dovedností při jejich realizaci. Rovněž získají praktické dovednosti se zpracováním dokumentace pro zadávání zakázek a vyhodnocením nabídek.

Prerekvizity

Vstupní požadavky na studenta jsou kladeny na úrovni znalostí problematiky infrastruktury komunikačních systémů, počítačových sítí a podnikových kritických aplikací.

Doporučená nebo povinná literatura

Jordán V., Ondrák V.: Infrastruktura komunikačních systémů III., Integrovaná podniková infrastruktura, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2016, ISBN 978-80-214-5241-1 (CS)
Jordán V., Ondrák V.: Infrastruktura komunikačních systémů II., Kritické aplikace, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2015, ISBN 978-80-214-5240-4 (CS)
Normy: ČSN EN 50173, 50174 (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů, metodologie dané disciplíny a problémů. Cvičení podporují zejména praktické ovládnutí látky vyložené na přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet - požadavky:
- aktivní účast ve cvičení, cvičení jsou povinná
- 100% účast na cvičeních je nezbytnou podmínkou udělení zápočtu
- plnění individuálních úkolů a zadávaných písemných prací s hodnocením alespoň "dostatečně - E"
- zpracování semestrálního úkolu s hodnocením alespoň "dostatečně - E"

Udělení zápočtu je nutnou podmínkou pro konání zkoušky

zkouška:
- první část ústní zkoušky - z každého vyučovaného tématu (přednášky) bude položena min. 1 otázka na základy zkoušeného tématu - zkoušený musí znát odpovědi na všechny základní otázky a tím získá hodnocení "E"
- druhá část ústní zkoušky - další otázky prověřující úroveň znalostí jednotlivých vyučovaných témat umožňují zkoušenému získat až nejlepší hodnocení

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Postupy plánování integrované podnikové infrastruktury (IPI), vstupní analýzy, algoritmy, technologickotechnické
prostředky.
2. Projekt IPI – související normy, technické vyhlášky a zákony
3. Projekt IPI – cíl projektu, vstupní požadavky investora, jejich analýza, definice pojmů, změnové postupy
4. Projekt IPI – analýza a systémový návrh, model řešení IPI
5. Projekt IPI – blokové schéma IPI, propojení jednotlivých prvků, počty kanálů a portů, šířky pásma, požadavky
na přenosové technologie
6. Projekt IPI – volba řešení a její zdůvodnění, návrh řešení
7. Řešení horizontální i páteřní sekce a centrálních uzlů IPI, řešení klíčových uzlů
8. Specifikace designu a materiálů subsystémů IPI (uzly, linky, kanály AP atd.)
9. Rozpočty, koordinace s jinými subsystémy a profesemi
10. Harmonogramy řešení, technické zprávy

Cíl

Studenti získají celkové znalosti o principech řešení podnikové komunikační infrastruktury, o metodách a přístupu k jejich řešení a využití při návrhu komunikační infrastruktury v podniku včetně praktických dovedností při jejich realizaci.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Bude upřesněno vyučujícím.

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

10 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

10 hod., povinná

Vyučující / Lektor