Detail předmětu

Informační systém podniku

FP-UispPAk. rok: 2020/2021

Zajišťuje ústav

Prerekvizity

Základní znalosti z oblasti podnikové ekonomiky, managementu, marketingu, obchodu, účetnictví, řízení financí a informatiky pro ekonomy.

Doporučená nebo povinná literatura

SODOMKA, P.; KLČOVÁ, H. Informační systémy v podnikové praxi. 2 aktualizované a rozšířené vydání. Praha : Computer Press, 2010. 500 s. ISBN 978-80-251-2878-7
MOLNÁR, Z. Efektivnost informačních systémů. Praha : Grada, 2000. ISBN 80-7169-410-X
BASL, J.; BLAŽÍČEK, R. Podnikové informační systémy. 3., aktualizované a doplněné vydání. Praha : Grada Publishing, 2012. ISBN 978-80-247-4307-3
SODOMKA, P.; KLČOVÁ, H. Classification of ERP System Services. Journal of Systems Integration, 2016, vol. 7, no. 3, p. 66-78. ISSN: 1804-2724.
UČEŇ, P. Zvyšování výkonnosti firmy na bázi potenciálu zlepšení. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-2472-0
GÁLA, L.; POUR, J.; ŠEDIVÁ, Z. Podniková informatika. 3. přepracované a aktualizované vydání. Praha : Grada Publishing, 2015. ISBN 978-80-247-5457-4
SODOMKA, P.; KLČOVÁ, H. Trendy na českém ERP trhu a jeho aktuální vývoj. Systémová integrace, 2017, roč. 24, č. 3, s. 3-20. ISSN: 1804-2716.
LAUDON, K. C.; LAUDON, J. P. Management Information Systems: Managing the Digital Firm (15th Edition). Pearson Education, Inc., Upper Saddle River, New Jersey, 2017. ISBN 978-0134639710

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Cílem předmětu je poskytnout přehled o informačním systému podniku a jeho hlavních komponentách. Studenti se seznámí se základním procesním modelem, typy podnikových aplikací a způsobech jejich využití v oblasti plánování podnikových zdrojů, řízení ekonomiky a financí, plánování a řízení výroby, nákupu, prodeje, logistiky, řízení vztahů se zákazníky a dodavateli, podpory manažerského rozhodování a to s ohledem na specifické požadavky praxe vyžadované pro uplatnění absolventů akademického studijního programu Účetnictví a daně. V přednáškách proto bude akcentována role ekonoma a účetního specialisty a jejich obvyklá činnost v jednotlivých fázích životního cyklu podnikového informačního systému.

1. Základní pojmy z podnikové informatiky v souvislostech
2. Informační systém podniku, koncepce, architektura, technologie
3. Procesní model informačního systému podniku
4. Životní cyklus informačního systému podniku, role ekonoma a účetního specialisty
5. Strategie a řízení podnikové informatiky
6. Přehled trhu, typů podnikových aplikací a obchodních modelů dodávky
7. Plánování a řízení podnikových zdrojů
8. Řízení ekonomiky a financí
9. Řízení lidských zdrojů, personální a mzdové agendy
10. Plánování a řízení výroby, nákupu, prodeje a logistických procesů
11. Řízení vztahů se zákazníky a dodavateli
12. Manažerské informační systémy
13. Řízení servisních služeb

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BAK-UAD bakalářský, 3. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor