Detail předmětu

Diplomní seminář

FP-UdsKAk. rok: 2020/2021

Předmět je zaměřen na vypracování závěrečné práce dle vymezených cílů, obsahu, metod a postupu řešení závěrečné práce.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti jsou schopni na základě získaných teoretických poznatků řešit konkrétní praktické problémy z praxe. Jsou schopni analyzovat a systematicky shromažďovat data a informace potřebné k řešení problémů a na základě těchto analýz navrhovat ucelená řešení použitelná v praxi.

Prerekvizity

Předpokládají se znalosti získané během vysokoškolského studia daného oboru a jejich aplikace při řešení konkrétních problémů. Absolvování (včetně hodnocení) předmětů Předdiplomní seminář.

Doporučená nebo povinná literatura

Literatura se doplné dle ČSN ISO 690 (klasický způsob)
Literatura, na níž je předmět vystavěn (2-3): Literatura doporučená studentům (5-6):

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou individuálních konzultací s vedoucím bakalářské práce.

Způsob a kritéria hodnocení

Požadavky pro udělení zápočtu:
Vypracování závěrečné práce dle pokynů vedoucího práce

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Předmět je zaměřen na vypracování závěrečné práce dle vymezených cílů, obsahu, metod a postupu řešení závěrečné práce. Výuka probíhá formou konzultací s vedoucím závěrečné práce ve vyhrazených hodinách. Každý student má k dispozici konzultace v rozsahu dvě hodiny týdně.

Cíl

Cílem předmětu je vést studenty k aplikaci osvojených poznatků a nejnovějších teoretických trendů v rámci řešení závěrečných prací.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Studenti mají za povinnost pravidelně konzultovat dílčí výstupy s vedoucím závěrečné práce.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BAK-KS bakalářský

    obor BAK-UAD-KS , 3. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace v kombinovaném studiu

3 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor