Detail předmětu

Datové sklady

FP-DS_2Ak. rok: 2020/2021

Základní pojmy: relační a multidimenzionální databázový model, operační databáze, datový sklad, datový trh, budování a provoz datového skladu, modelování datových skladů - multidimenzionální model, datová kostka, analýza OLAP, získávání znalostí z dat.

Výsledky učení předmětu

Studenti rozumí významu datových skladů, OLAP technik a získávání znalostí a mají základní dovednosti v jejich využívaní.

Prerekvizity

Databázové systémy

Doporučená nebo povinná literatura

Lacko, L.: Datové sklady, analýza OLAP a dolování dat. Computer Press, 2003, 488 s. ISBN 80-7226-969-0 (CS)
Ponniah, P.: Data Warehousing Fundamentals. John Wiley & Sons, Inc., 2001, 516 s. ISBN 0-471-41254-6 (EN)
Humphries, M., Hawkins, M. W. a kol.: Data warehousing, Principy a praxe. Computer Press, 2002, 256 s. ISBN 8072265601. (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů, metodologie dané disciplíny a problémů. Cvičení podporují zejména praktické ovládnutí látky vyložené na přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení

V průběhu semestru je možné získat až 40 bodů, z toho 20 bodů z půlsemestrálního testu zahrnujícího otázky a příklady z témat první poloviny semestru a 20 bodů z projektů na cvičení (jeden na vytvoření datového skladu a využití technik OLAP, druhý na dolování dat). Na zápočet je nutné získat 20 bodů. Závěrečná písemná zkouška za 60 bodů zahrnuje veškerá témata probíraná na přednáškách i na cvičení.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Přednášky:
1. Základní pojmy datových skladů. Vztah datových skladů a operačních databází
2. Architektura datového skladu. Modelování datových skladů.
3. Proces ETL pro vytváření datového skladu.
4. Principy OLAP teachnik a OLAP operace nad datovou kostkou.
5. Případová studie na využití datových skladů.
6. Úvod do návrhu datových skladů.
7. Úvod do problematiky dolování v datových skladech.

Cvičení:
1. Opakování relačních databází a jazyka SQL.
2. Vytváření datových skladů a využití OLAP analýzy v prostředí nástrojů Microsoft.
3. Využití programu MS Excel pro OLAP analýzu.
4. Samostatný projekt na vytvoření datového skladu.
5. Využití metod dolování dat z databází v prostředí nástrojů firmy Microsoft.
6. Samostatný projekt na dolování dat.

Cíl

Zvládnutí základů teorie datových skladů a získání praktických dovedností v jejich návrhu a používání, seznámení se s technikami OLAP a získávání znalostí z dat.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vypracování a prezentace/obhajoba projektů v předepsaných termínech. Na projektech mohou studenti pracovat i ve svém volném čase.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BAK-MIn bakalářský, 3. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

  • Program BAK-MIn-D bakalářský

    obor BAK-MIn , 3. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení s počítačovou podporou

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning