Detail předmětu

Czech Republic - History, Culture and Economy for International Students

FP-ERRcrAAk. rok: 2020/2021

Cílem předmětu je představení širší pochopení ČR, které pomůže studentům pochopit české prostředí, kulturu a ekonomické podmínky.

Zajišťuje ústav

Nabízen zahradničním studentům

Všech fakult

Výsledky učení předmětu

Studenti budou znát moderní historii České republiky, ekonomický a kulturní vývoj. Osvojí si základní poznatky o České republice.

Prerekvizity

Teorie chování spotřebitelů, mezinárodní obchodní zvyklosti.

Doporučená nebo povinná literatura

Internet
The literature recommended on seminars.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Přednášky, prezentace, exkurse.

Způsob a kritéria hodnocení

Student připraví seminární práci, 4000 slov s tématikou zaměřenou na ČR.
Datum odevzdání 6.1.2021.

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

Historie České republiky
Kulturní vývoj
Ekonomický vývoj
Geografie
Politický systém
Mezinárodní obchod v České republice

Exkurze

Cíl

Představení České republiky, posílení zájmů studentů o studium a práci v ČR.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BAK-Z bakalářský

    obor BAK-Z , 1. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor