Detail předmětu

Bezpečnost ICT

FP-BISTAk. rok: 2020/2021

Předmět je zaměřen zejména na následující oblasti: bezpečnost a dostupnost informací v IS, bezpečnost komunikace, bezpečnostní strategie a management bezpečnosti.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti získají základní znalosti z oblasti informační bezpečnosti - možné bezpečnostní hrozby, bezpečnostní opatření.
Po absolvování předmětu budou studenti schopni klasifikovat aktiva, analyzovat bezpečnostní rizika v oblasti IS/IT a navrhovat komplexní řešení na jejich předcházení, tak, aby vytvořily bezpečnostní strategii firmy a navrhli systém řízení bezpečnosti firmy.

Prerekvizity

Základní znalosti z oblasti počítačů, operačních systémů, počítačových sítí, kryptografie.

Doporučená nebo povinná literatura

Anonymous. Maximální bezpečnost. SoftPress 2004. ISBN 0672324598 (CS)
Doseděl, T.: Počítačová bezpečnost a ochrana dat. Computer Press 2004, ISBN 80-251-0106-1 (CS)
Dostálek, L. a kol.: Velký průvodce protokoly TCP/IP: Bezpečnost. Computer Press. ISBN 80-7226-849-X (CS)
Gurbani, V. a U. Parbrai. Internet and TCP/IP Networdk Security: Securing protocols and applications. McGraw – Hill, New York 1996. 357s. ISBN 0-07-048215-2 (EN)
Horák, J. Bezpečnost malých počítačových sítí. Grada. 2003. ISBN 80-247-0663-6 (CS)
Hanáček, P. a J. Saudek. Bezpečnost informačních systémů, ÚSIS, Praha, 2000, 127 s. ISBN 80-238-5400-3 (CS)
Prosise, C. a K. Mandia. Počítačový útok Detekce, obrana a okamžitá náprava. Computer Press. ISBN 80-7226682-9 (CS)
Pužmanová, R. Bezpečnost bezdrátové komunikace, (CS)
Savard, J. J. G. A Cryptographic Compendium, 2000 Stallings, W.: Cryptography and Network Security, Prentice Hall, 1999, ISBN 0-13-869017-0 (EN)
Strebe, M. a C. Perkins. Firewally a proxy-servery. Computer Press. ISBN 80-722-6983-6 (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů, metodologie dané disciplíny a problémů.

Způsob a kritéria hodnocení

Předmět není zakončen zápočtem.
Požadavky ke zkoušce: znalost probrané látky a její praktické aplikace.
Forma zkoušky kombinovaná
– písemný test 50 otázek, nutno správně zodpovědět alespoň 25, hodnocení dle ECTS
- ústní zkouška
Výsledné hodnocení prostým aritmetickým průměrem obou částí.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem předmětu je seznámit posluchače se základními pojmy a technologiemi v oblasti bezpečnosti IS/IT, provádět analýzu rizik a navrhovat strategii bezpečnosti firmy.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Výuka není kontrolovaná - přednášky jsou nepovinné, předmět nemá cvičení.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BAK-MIn-D bakalářský

    obor BAK-MIn , 2. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Elektronické učební texty

Vyhláška 82/2018 (cs)
Zákon o kybernetické bezpečnosti (cs)