Detail předmětu

Administrace databázového serveru

FP-ADSEAk. rok: 2020/2021

Obsahem předmětu je seznámení s architekturou, instlací a správou SQL Serveru.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Výstupy z učení - všeobecné kompetence:
Dovednosti spojené s administrací SQL Serveru
Schopnost plánovat, instalovat a spravovat SQL Server
Oborově specifické kompetence:
Studenti porozumí architektuře SQL Serveru, získají znalosti ze zálohování a obnovy dat, schopnost spravovat zabezpečení, spravovat, konfigurovat a vytvářet databázové role, konfigurovat a přiřazovat oprávnění , spravovat službu SQL Server 2012 Agent a úlohy, údržbu databází.

Prerekvizity

Základní znalost operačních systémů Microsoft Windows, schopnost porozumět a pracovat s T-SQL, znalost struktury databází případně návrhu

Doporučená nebo povinná literatura

Lacko, L.: Jak vyzrát na SQL Server - správa, konfigurace a programování. CPRESS. 2009. ISBN 978-80-251-2101-6 (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů, metodologie dané disciplíny a problémů. Cvičení podporují zejména praktické ovládnutí látky vyložené na přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky klasifikovaného zápočtu:
Student musí během semestru získat alespoň 50% bodů z možného maxima, tedy 20 bodů ze 40.
Pokud bude odhaleno plagiátorství nebo nedovolená spolupráce na projektech, či u půlsemestrálního testu, zápočet nebude udělen s možností zvážení zahájení disciplinárního řízení.
Půlsemestrální test - vypracování praktického úkolu dle zadání. Neexistuje opravný termín. (20 bodů)
Vypracování projektu - jeden projekt dle zadání s příslušnou dokumentací. Se zadáním jsou studenti seznámeni na druhé přednášce. (20 bodů)
Závěrečný praktický test (60 bodů pro písemnou část, pro úspěšné absolvování je nutné písemnou část vypracovat tak, aby byla hodnocena nejméně 30 body, v opačném případě bude zkouška hodnocena 0 body s hodnocením F.). Ústní přezkoušení.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Popsat architekturu databázového systému SQL Server 2012
Plánovat, instalovat a konfigurovat SQL Server 2012
Zálohovat a obnovovat databáze
Import a export dat, jejich vztah ke službě SSIS
Spravovat zabezpečení
Spravovat, konfigurovat a vytvářet databázové role
Konfigurovat a přiřazovat oprávnění
Spravovat službu SQL Server 2012 Agent a úlohy
Údržba databází
Řešit nejběžnější problémy

Cíl

Cílem předmětu je získání znalostí a dovedností pro správu SQL Serveru.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na přednášce není povinná. Cvičení s počítačovou podporou jsou povinná, docházka je kontrolovaná. Jednu absenci na cvičení může vyučující omluvit. Student nahradí tuto absenci vypracováním zvlášť zadaného domácího úkolu.

Během semestru se píše semestrální test za maximálně 20 bodů. Pro tento semestrální test neexistuje opravný termín. Pokud má student řádně doloženou a vyučujícím omluvenou absenci právě ve cvičení, kde se píše půlsemestrální zkouška, může se nahlásit na náhradní termín.

Ve druhé přednášce je zadán studentům samostatný projekt za maximálně 20 bodů. Aby byl tento projekt uznán, musí za něj student získat min. 10 bodů. Projekt student odevzdá v zápočtovém týdnu.
Studenti, kteří mají Individuální studijní plán, tzn. nechodí do výuky, musí pro získání zápočtu vypracovat a odevzdat zvláštní samostatný projekt. Za tento zvláštní projekt lze získat max. 30 bodů.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BAK-MIn-D bakalářský

    obor BAK-MIn , 3. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor