Detail předmětu

Alternative Energy Sources

FEKT-MPA-AZEAk. rok: 2020/2021

The course deals with advanced issues in the field of alternative energy sources, with a focus on technology production and use of photovoltaic and electrochemical power sources. In the field of photovoltaics the course deals with the principle of operation, limits and possibilities of photovoltaic system. Students will receive information about the solar module, construction and production technology, operating conditions and optimization. Students obtain practical information with issues of the batteries, fuel cells, supercapacitors, their principle of operation, construction, technology and parameters. It is also addressed the issue of environmental disposal at the end of life of the plant.

Nabízen zahradničním studentům

Pouze domovské fakulty

Výsledky učení předmětu

The student of MPA-AZE course is able to:
- explain the importance of basic concepts in the field of alternative energy sources
- describe the advantages and disadvantages of alternative energy sources
- describe the basic principle of the photovoltaic effect, list possible materials for the production of photovoltaic cells, photovoltaic limits characterize, describe the basic structure of the photovoltaic cell
- describe the production of silicon substrate and the first generation of photovoltaic cell
- describe the possible future trends in the field of photovoltaics
- measure voltage current characteristics of photovoltaic cells at different operating conditions, detect defects in the structure of photovoltaic cells using the electroluminescence
- introduce the possibility of using wind energy
- classify and describe the various types of secondary electrochemical power sources
- classify and describe the various types of fuel cells and supercapacitors
- measure properties of fuel cells and secondary electrochemical power sources
- classify and describe the various types of secondary electrochemical power sources
- classify and describe the various types of fuel cells and supercapacitors
- measure properties of fuel cells and secondary electrochemical power sources

Prerekvizity

The subject knowledge on the Bachelor´s degree level is requested.

Doporučená nebo povinná literatura

Benda. V. a kol., Obnovitelné zdroje energie, ProfiPress, Praha, 2012 (CS)
Benda. V. a kol., Obnovitelné zdroje energie, ProfiPress, Praha, 2012 (CS)
Benda. V. a kol., Obnovitelné zdroje energie, ProfiPress, Praha, 2012 (CS)
Vojtěchovský, K., Obnovitelné zdroje energie, FCC Public, Praha (CS)
Vojtěchovský, K., Obnovitelné zdroje energie, FCC Public, Praha (CS)
Vojtěchovský, K., Obnovitelné zdroje energie, FCC Public, Praha (CS)
Dell, R.M.a Rand, D.J., Clean energy, Athenaeum Press Ltd, UK (CS)
Dell, R.M.a Rand, D.J., Clean energy, Athenaeum Press Ltd, UK (CS)
Dell, R.M.a Rand, D.J., Clean energy, Athenaeum Press Ltd, UK (CS)
Boyle, G., Renewable Energy, Oxford University Press, USA (CS)
Boyle, G., Renewable Energy, Oxford University Press, USA (CS)
Boyle, G., Renewable Energy, Oxford University Press, USA (CS)
Quaschning, V., Understanding Renewable Energy Systems, Earthscan Publications Ltd., USA (CS)
Quaschning, V., Understanding Renewable Energy Systems, Earthscan Publications Ltd., USA (CS)
Quaschning, V., Understanding Renewable Energy Systems, Earthscan Publications Ltd., USA (CS)
KŘIVÍK, P.; VANĚK, J., Obnovitelné zdroje energie, elektronické texty (skripta), 2015 (CS)
KŘIVÍK, P.; VANĚK, J., Obnovitelné zdroje energie, elektronické texty (skripta), 2015 (CS)
KŘIVÍK, P.; VANĚK, J., Obnovitelné zdroje energie, elektronické texty (skripta), 2015 (CS)
KŘIVÍK, P., Obnovitelné zdroje energie - Laboratorní cvičení, , elektronické texty (skripta), 2015 (CS)
KŘIVÍK, P., Obnovitelné zdroje energie - Laboratorní cvičení, , elektronické texty (skripta), 2015 (CS)
KŘIVÍK, P., Obnovitelné zdroje energie - Laboratorní cvičení, , elektronické texty (skripta), 2015 (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Teaching methods depend on the type of course unit as specified in the article 7 of BUT Rules for Studies and Examinations.

Způsob a kritéria hodnocení

Practice attendance is obligatory
labolatory - max. 40p
final exam - max 60p
Requirements for successful completion of the subject can be specified by guarantor’s regulation updated for every academic year.

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

Introduction to electrochemical power sorces - basic concepts of electrochemistry
Primary cell - construction, characteristics, parameters.
Acumulators - summary. Lead-acid acumulators, alcaline acumulators
Special acumulators, supercappacitors.
Fuel cells - summary, construction, characteristics.
Acumulators aplications.
Solar energie and photovoltaic effect.
Photovoltaic solar cells, construction and characteristics.
Silicon photovoltaic cells - monocrystaline, microchrystaline, amorphous.
Photovoltaic systems - summary.
DCAC system in photovoltaic.
Ecological aspects of alternate power sources.

Cíl

The aim of the course is to enlarge the knowledge about alternate sorces of electric energy, possibility and ecological aspects of their usage.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MPA-EEN magisterský navazující, libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný
  • Program MPC-EVM magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení odborného základu

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning