Detail předmětu

Teorie a estetika architektury

FA-TEAAk. rok: 2019/2020

Tři komponenty architektury, prostor, tvar, hmota v odrazu filozofických názorů
Potřeba a vznik arch. kritiky, formy hodnocení arch. díla, objekt a předmět arch. kritiky
Funkce arch. kritiky, problematika subjekt. a objekt. v arch. kritice, kriteria hodnocení
Základní činitelé architektury a proměnlivost jejich vzájemných vztahů
Vědecké poznání světa, umělecké poznání světa, specifika současnosti
Architektura jako syntéza vědeckého a uměleckého, specifikum architektury
Filozofie prostoru, monumentální archetyp, evropský prostor, orientální prostor
Odraz představy univerzálního prostoru v arch. prostoru, přesná a pružná funkce
Filozofie prostoru a hmoty, model kosmologické stavby světa, mikro a makrostruktura
Tradiční koncepce řešení prostoru a hmoty v architektuře, tektonické a stereotomní
Vlastnosti a kriteria arch. hodnoty, sloh, vkus, móda, univerzální a regionální
Estetika architektury, základní pojmy, předmět a metoda, estetický jev, funkce a hodnota
Estetika architektury a urbanismu ve vývoji filozofických systémů. Semiotika.

Výsledky učení předmětu

Znalost architektonické kritiky, specifik architektury, filosofie prostoru a základních pojmů estetiky architektury.

Prerekvizity

Zkušenosti z vlastní architektonické tvorby.

Doporučená nebo povinná literatura

HEGEL, G. W. - Estetika I., II. (CS)
SONTAG, S. - Umění v období vědy (CS)
ŠEVČÍK, O. - Programy a prohlášení architektů XX. století (CS)
aktuální texty a otevřené přednášky

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Kombinovaná písemná a ústní zkouška. Bodové hodnocení vyjádřující hloubku, rozsah a grafickou úroveň prokazující individuální postoje k architektuře.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Semiotika, její metoda a aplikace v teorii architektury, soudobé arch. koncepce, soudobé teoretické pohledy na architekturu
Tři komponenty architektury, prostor, tvar, hmota v odrazu filozofických názorů
Potřeba a vznik arch. kritiky, formy hodnocení arch. díla, objekt a předmět arch. kritiky
Funkce arch. kritiky, problematika subjekt. a objekt. v arch. kritice, kriteria hodnocení
Základní činitelé architektury a proměnlivost jejich vzájemných vztahů
Vědecké poznání světa, umělecké poznání světa, specifika současnosti
Architektura jako syntéza vědeckého a uměleckého, specifikum architektury
Filozofie prostoru, monumentální archetyp, evropský prostor, orientální prostor
Odraz představy univerzálního prostoru v arch. prostoru, přesná a pružná funkce
Filozofie prostoru a hmoty, model kosmologické stavby světa, mikro a makrostruktura
Tradiční koncepce řešení prostoru a hmoty v architektuře, tektonické a stereotomní
Vlastnosti a kriteria arch. hodnoty, sloh, vkus, móda, univerzální a regionální
Estetika architektury, základní pojmy, předmět a metoda, estetický jev, funkce a hodnota

Cíl

Prohloubit znalosti teoretických a estetických kategorii a pomoci nich působit k pochopení evoluce architektonického výrazu ve vztahu k proměnám společnosti.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Stanovené problémové konzultace v semináři a odevzdání seminárních práci. Individuální konzultace a studium základní a doporučené literatury.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program ARCHURB bakalářský

    obor ARCH , 3. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor