Detail předmětu

Počítačová grafika

FIT-PGDAk. rok: 2020/2021

Matematický zápis prostorových objektů, modelování prostorových křivek a ploch, transformace objektů v prostoru, projekce prostorové scény, odstraňování neviditelných částí, modely osvětlení scény, spojité stínování prostorových objektů, barevné modely, základní algoritmy animace, úvod do virtuální reality, počítačové architektury pro podporu grafiky.


Okruhy témat k k SDZ:

 1. Projekce v počítačové grafice, homogenní souřadnice, projekce bodů, úseček, trojúhelníků.
 2. Rastrování, obecné principy, postupy rastrování pro úsečky.
 3. Barvy, fyzikální podstata barev, barevné modely užívané v grafice, pořizování a zobrazování barevného obrazu.
 4. Realistické zobrazování, přehled akceleračních postupů zobrazování, viditelnost.
 5. Holografie, reprezentace scén a jejich omezení, výpočetní postupy v holografii.

Výsledky učení předmětu

Student je schopen implementovat získané vědomosti do formy aplikací zobrazujících prostorové scény a objekty.

Doporučená nebo povinná literatura

Moeller, T., Haines, E., Real-time Rendering, AK Peters, 2008, ISBN 1568814240
N. M. Thalmann; D. Thalmann : Editorial issue 31.3; Computer Animation And Virtual Worlds. 2020, ISSN 15464261
Plus literature recommended during the lessons (papers).
Foley, J., van Dam, A., Feiner, S., Hughes, J.: Computer Graphics - Principles and Practice. 3rd ed. Addison - Wesley, Massachusetts, 2013, ISBN 0321399528
Žára, J. a kol.: Počítačová grafika - principy a algoritmy, Computer PRess, Praha, 2005,  ISBN 8025104540
Plus other "ad-hoc" literature (papers).

Způsob a kritéria hodnocení

 • Individuální referát

Jazyk výuky

čeština, angličtina

Cíl

Cílem kurzu je seznámit studenta s principy zobrazování prostorové počítačové grafiky s důrazem na výklad aktuálních moderních postupů používaných při zobrazování v reálném čase a realistickém zobrazování prostorových scén.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

V průběhu studia je třeba odevzdat vypracovaný referát a složit zkoušku. Výuka probíhá formou přednášek a řízených seminářů, zmeškanou výuku je třeba nahradit samostudiem.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program VTI-DR-4 doktorský

  obor DVI4 , libovolný ročník, zimní semestr, 0 kreditů, volitelný

 • Program VTI-DR-4 doktorský

  obor DVI4 , libovolný ročník, zimní semestr, 0 kreditů, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 • Projekce, opakování, homogenní souřadnice, příklad konstrukce projekce, projekce bodů, úseček, trojúhelníků, dalšch objektů
 • Rastrování, obecné principy, odvození postupů rastrování pro úsečky, kružnice, elipsy
 • Radiometrie, Barvy, fyzikální podstata barev, barevné modely užívané v grafice, pořizování a zobrazování barevného obrazu
 • Geometrická algebra - úvod, základní principy, objekty a operace, příklady použití a přehled výhod/nevýhod
 • Výpočetní holografie

Rozpis témat (příklad):

 1. Úvod do předmětu, stručné zhodnocení a "zmapování znalostí" uchazečů, upřesnění témat přednášek
 2. Projekce, opakování, homogenní souřadnice, příklad konstrukce projekce, projekce bodů, úseček, trojúhelníků, dalšch objektů
 3. Rastrování, obecné principy, odvození postupů rastrování pro úsečky, kružnice, elipsy
 4. Barvy, fyzikální podstata barev, barevné modely užívané v grafice, pořizování a zobrazování barevného obrazu
 5. Geometrická algebra - úvod, základní principy, objekty a operace, příklady použití a přehled výhod/nevýhod
 6. Viditelnost, možnosti zjišťování viditelnosti, reprezentace scény a omezení reprezentace, holografie
 7. Realistický rendering, rendering pohybu, další aspekty realistického a real-time zobrazování.

V další části semestru je výuka vedena formou seminářů, kdy studenti přednesou prezentaci na dané téma a k tomuto tématu je vedena diskuse.

Konzultace v kombinovaném studiu

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor