Detail předmětu

Informační výchova a gramotnost

FIT-IVGAk. rok: 2020/2021

Předmět je koncipován jako devítitýdenní e-learningový kurz. Výuka se orientuje především na praktické využívání informačních zdrojů, institucí a služeb jimi poskytovanými se zaměřením na Fakultu informačních technologií. Účelem je naučit studenta pracovat mimo jiné s dostupnými elektronickými informačními zdroji s možností jejich praktického využití při studiu či odborné práci.

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Po absolvování kurzu budou studenti schopni:

 • Znát a používat své oborové informační zdroje v klasické i elektronické podobě,
 • umět efektivně používat různorodé vyhledávací nástroje,
 • znát základy práce s odborným textem,
 • orientovat se v prostředí knihoven VUT a knihoven,
 • obecně rozumět etickým a právním otázkám ze světa informací a informačních technologií.


 • Po absolvování kurzu budou studenti schopni:
 • Vyhledat a vybrat potřebné relevantní zdroje informací,
 • využívat pro studium a praxi informační služby knihoven,
 • citovat širokou škálu tištěných a elektronických dokumentů
 • ovládat citační manažer
 • Prerekvizity

  U studentů se předpokládají pouze běžné znalosti práce s počítačem na úrovni střední školy.

  Doporučená nebo povinná literatura

  KRČÁL, Martin a Zuzana TEPLÍKOVÁ. Naučte (se) citovat. 1. vyd. Blansko: Citace.com, 2014, 156 s., [46] s. příl., ISBN 978-80-260-6074-1.
  KRČÁL, Martin a Zuzana TEPLÍKOVÁ. Naučte (se) citovat. 1. vyd. Blansko: Citace.com, 2014, 156 s., [46] s. příl., ISBN 978-80-260-6074-1. (in Czech)
  ČSN ISO 690. Informace a dokumentace - Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2011. Třídicí znak 01 0197. (in Czech)

  Způsob a kritéria hodnocení

  Bodové hodnocení písemných úkolů.
  Podmínky zápočtu:
  Pro získání zápočtu musí student splnit obě následující podmínky:

 • Vypracovat všechny úkoly
 • získat v součtu nejméně 85 bodů ze všech písemných úkolů (minimálně 85 bodů ze 100).

 • Jazyk výuky

  čeština, angličtina

  Cíl

  Být informačně gramotný znamená uvědomit si, kdy a proč potřebujeme informace, umět vyhledat relevantní informace, naučit se poznat kvalitní informace a umět je používat a zpracovávat. Cílem předmětu je naučit se poznat a pochopit informační potřebu, umět se zorientovat v dostupných informačních zdrojích, naučit se v těchto zdrojích správně vyhledávat, poznat kvalitu nalezených výsledků, umět výsledky správně zpracovat, naučit se odpovědně a eticky korektně informace užívat a sdílet.

  Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

  e-Learningový kurz, žádná kontrolovaná účast na přednáškách. Znalosti studujících jsou ověřovány písemnými úkoly.

  Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BIT bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, 1 kredit, volitelný

  • Program IT-BC-3 bakalářský

   obor BIT , 1. ročník, zimní semestr, 1 kredit, volitelný

  Typ (způsob) výuky

   

  Projekt

  13 hod., povinná

  Vyučující / Lektor

  Osnova

  1. Informační instituce (10 bodů)
  2. Time management + organizace znalostí (10 bodů)
  3. Kreativní techniky (5 bodů)
  4. Zdroje odborných informací + vyhledávání na internetu (15 bodů)
  5. Hodnocení informací (20 bodů)
  6. Citace (15 bodů)
  7. Efektivní čtení a psaní poznámek (5 bodů)
  8. Tvorba textu (15 bodů)
  9. Prezentace informací (5 bodů)

  Všechny úkoly jsou povinné.

  eLearning