Detail předmětu

Matematický seminář

FIT-ISMAk. rok: 2020/2021

Středoškolská matematika 

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Upevnění případně doplnění chybějících znalostí středoškolské matematiky.
Schopnost formálního matematického vyjadřování.

Prerekvizity

Základní početní dovednosti

Doporučená nebo povinná literatura

Kolářová, E. Matematický seminář (http://www.umat.feec.vutbr.cz/~kolara/seminar_pdf.pdf) [Seminar of Mathematics]. Brno, UMAT, FEKT, VUT v Brně. (In Czech)
Krupková, V., Fusek,M: Matematický seminář pro FIT, UMAT, FEKT, VUT v Brně 2018. (In Czech)
Kolářová, E. Matematický seminář (http://www.umat.feec.vutbr.cz/~kolara/seminar_pdf.pdf). Brno, UMAT, FEKT, VUT v Brně.
Krupková, V., Fusek,M: Matematický seminář pro FIT, UMAT, FEKT, VUT v Brně 2018
Bušek, I.: Řešené maturitní úlohy z matematiky [Solved math problems for graduation]. Praha, Prometheus, 1999.
Chrastinová, M., Kolářová E.: Matematika - Přijímací zkoušky na vysoké školy [Mathematics - Admission tests to college]. Brno, FEI VUT, 2000.
Polák, J.: Přehled stredoškolské matematiky [Compendium of high school mathematics]. Praha, Prometheus, 2002.
Polák, J.: Středoškolská matematika v úlohách II [High school mathematics in exercises II]. Praha, Prometheus, 1999.

Způsob a kritéria hodnocení

Dvě kontrolní písemky  na probranou látku.
Podmínky zápočtu:
Pro získání zápočtu je nutné splnit obě následující podmínky:

 • Účast na cvičeních (bez neomluvené absence a nejvýše se třemi omluvenými absencemi).
 • Získání alespoň 50 % z hodnocení.

Jazyk výuky

čeština, angličtina

Cíl

Cílem předmětu je zopakovat a případně doplnit chybějící znalosti středoškolské matematiky potřebné k dalšímu studiu. Předmět může být zajímavý zejména pro studenty, kteří nematurovali z matematiky.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Ve cvičeních je prováděna prezence, přičemž lze omluvit nejvýše tři absence.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BIT bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný

 • Program IT-BC-3 bakalářský

  obor BIT , 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení s počítačovou podporou

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 1. Úpravy algebraických výrazů
 2. Rovnice a nerovnic
 3. Množiny, reálná čísla
 4. Komplexní čísla
 5. Pojem funkce
 6. Goniometrické funkce a rovnice
 7. Exponenciální funkce a logaritmus
 8. Základní vlastnosti funkcí
 9. Transformace
 10. Kuželosečky
 11. Vektory 
 12. Analytická geometrie