Detail předmětu

Seminář Java

FIT-IJAAk. rok: 2020/2021

Objektová orientace. Přehled vlastností jazyka Java. Objektový model, objekty, třídy, programovací techniky, knihovny, vývojová prostředí. Návrhové vzory. Ladění a údržba programů. Grafická uživatelská rozhraní, vlákna.

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Schopnost aplikace objektově orientovaného přístupu k tvorbě aplikací s využitím jazyka Java. Praktická zkušenost s tvorbou grafických uživatelských rozhraní a využitím návrhových vzorů.
Základy objektově orientovaného programování, znalost základních programovacích technik v Javě a návrhových vzorů.

Prerekvizity

Základní znalosti imperativního programování (jazyk C) a algoritmizace.

Doporučená nebo povinná literatura

The Java Tutorials. https://docs.oracle.com/javase/tutorial/
The Java Core API. http://download.oracle.com/javase/8/docs/
Raoul-Gabriel Urma, Mario Fusco, Alan Mycroft: Java 8 in Action (Lambdas, streams, and functional-style programming). Manning, 2015.
Eckel, B.: Thinking in Java (4th Edition), 2006, ISBN-13: 978-0131872486
Joshua Bloch: Effective Java, Prentice Hall; 2 edition (May 28, 2008), ISBN-13: 978-0321356680

Způsob a kritéria hodnocení

 • Získat nejméně 1 bod z každého domácího úkolu.
 • Získat nejméně 50% bodů z projektu

Jazyk výuky

čeština, angličtina

Cíl

Cílem je naučit studenty základy objektově orientovaného programování v jazyce Java.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

 • Vypracování domácích úkolů a projektu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BIT bakalářský, 2. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

 • Program IT-BC-3 bakalářský

  obor BIT , 2. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Seminář

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 1. Úvod do jazyka Java: historie, nástroje, distribuce. Základní pojmy: objekt, třída, rozhraní, konstruktor.
 2. Datové typy. Deklarace třídy, modifikátory přístupu. Sestavení a spuštění aplikace, struktura aplikace (balíky), import tříd.
 3. Dědičnost, inicializace objektu, hierarchie dědičnosti (třída Object). Typová konverze. Assert.
 4. Abstraktní třída, rozhraní. Typová zaměnitelnost. Pole.
 5. Objektově orientovaný návrh a implementace v jazyce Java.
 6. Nástroje: generování dokumentace, Java Archive (JAR), Apache Ant, JUnit (ladění programu). Anotace.
 7. Výjimky. Vnořené třídy, výčtový typ, varargs. Lambda výrazy.
 8. Kontejnery: iterátor, kolekce, seznam, množina a mapa. Generické kontejnery. For-each loop, autoboxing.
 9. Vlákna (threads): plánování, sdílení, synchronizace.
 10. Grafické uživatelské rozhraní JFC/Swing. Vzory MVC, Observer a Command.
 11. Vstup/Výstup. Sokety. Proudové zpracování kolekcí.
 12. Java 8: rozhraní, generics. Zásady programování v Javě.
 13. JVM: zavádění tříd, správa paměti, garbage collector, profiling.

Projekt

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 1. domácí úkoly
 2. projekt (malá aplikace v Javě)