Detail předmětu

Semestrální práce

FEKT-HSEPAk. rok: 2020/2021

Obsahem výuky je nácvik psaní závěrečné práce. Práce je vedena jednotlivými vedoucími, kteří konzultují postup se studenty.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

nácvik závěrečné práce, vytvoření samostatné seminární práce

Doporučená nebo povinná literatura

Podle doporučení vedoucího projektu
Widdowson, Linguistics, OUP, 2000 (EN)
Knittlová, Překlad a překládání, UP Olomouc, 2010 (CS)
Krhutová, Parameters of professional discourse, Brno, 2009 (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování a způsoby výuky jsou v souladu s článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT. Prezenční i distanční výuka

Způsob a kritéria hodnocení

hodnocení písemného projektu

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Vypracování samostatného projektu podle pokynů v zadání

Cíl

Vypracovat písemný projekt, který může být základem bakalářské práce a ústně ho presentovat.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program AJEI-H bakalářský

    obor H-AEI , 3. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace

65 hod., povinná

Vyučující / Lektor