Detail předmětu

Projektové řízení

FEKT-HPRRAk. rok: 2020/2021

Předmět bude obsahovat zejména tyto hlavní pasáže:
- jak projekt správně naplánovat a řídit;
- jak identifikovat klíčová rizika projektu a řešit vzniklé problémy;
- jak vytvořit efektivní tým, správně komunikovat a vést porady;
- jak naplnit účel projektu a dosáhnout požadovaného výsledku.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Student bude schopen na základní úrovni sestavit cíle projektu, harmonogram projektu, projektový tým, rozpočet projektu, provést analýzu rizik, SWOT analýzu, využít metodu Logframe. Dále bude upozorněn na různá úskalí v souvislosti s podmínkami projektu, které určuje zadavatel projektu. Seznámi se také s nejdůležitějšími typy projektové kontroly a postupem uzavření projektu.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni středoškolského studia.

Doporučená nebo povinná literatura

Svozilová, A.: Projektový management, Grada, Praha, 2006
Poster, K., Applegarth, M.: Projektový Management, Portál, Praha, 2006
Doležal, J., Lacko, B., Máchal, P.: Projektový management podle IPMA, Grada, Praha, 2012
Plamínek, J.: Vedení porad, Grada, Praha, 2007
Smejkal, V., Rais, K.: Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích, Grada, Praha, 2006
Ježková, Z., Krejčí, H., Lacko, B., Švec, J.: Projektové řízení - Jak zvládnout projekty, ACSA, Kuřim, 2012

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování a způsoby výuky jsou v souladu s článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.Metody: přednáška, diskuse, řešení příkladů.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky pro úspěšné ukončení předmětu stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Jazyk výuky

čeština, angličtina

Osnovy výuky

Iniciace a zahájení projektu. Plánování projektu. Řízení probíhajícího projektu. Kontrola projektu. Uzavření projektu

Cíl

Studenti by měli být schopni se kvalifikovaně podílet na realizaci projektů - jejich odborná kvalifikace bude rozšířena o základní manažerské dovednosti a znalosti, které jsou důležité pro člena jakéhokoliv projektového týmu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program AJEI-H bakalářský

    obor H-AEI , 3. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení odborného základu

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor