Detail předmětu

Praktická angličtina 6

FEKT-HPA6Ak. rok: 2020/2021

Písemný test na jazykové úrovni C1 podle Společného evropského referenčního rámce (SERR) ověřuje, zda studenti rozumí širokému rejstříku dlouhých a složitých textů včetně těch, které se vztahují k jejich oboru, rozpoznají jejich implicitní významy a dokáží v nich vyhledat podrobnosti. Dále také ověřuje znalost gramatiky a slovní zásoby (např. frázová slovesa, kolokace, idiomy, významové odstíny).

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Doporučená nebo povinná literatura

Ellederová, E. (2015). CAE Use of English Practice – A Set of Four Parts with Key: 111x Multiple-Choice Cloze, 111x Open Cloze, 111x Word Formation, 111x Key Word Transformation. Brno: VUT FEKT.
Ellederová, E. (2015). Grammar and Word Formation for CAE. Brno: VUT FEKT.
Practical English HPA 3 - CAE Practice Tests - Reading
Practical English HPA 4 - CAE Practice Tests - Reading
Practical English HPA 4 - CAE Practice Tests - Use of English
Practical English HPA 4 - Grammar, Vocabulary and Phrases
O'Dell, F. (2012). Advanced Trainer. Six Practice Tests with Answers. Oxford: Oxford University Press.
Haines.S. (2012). Vocabulary for Advanced with Answers.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět HPA6 není rozvrhován, jeho součástí je pouze písemný test, který ověřuje znalost úrovně angličtiny.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet bude udělen za úspěšně splněný písemný test (tzn. dosažení minimálně 35 bodů z maximálního počtu 70) na požadované úroveň anglického jazyka (C1 podle SERR). Povolen je pouze jeden opravný termín.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Části písemného testu

I. Jazykové prostředky
1. část: Volba jedné správné odpovědi
2. část: Doplňování jednoho slova
3. část: Slovotvorba
4. část: Transformace vět pomocí klíčového slova

II. Čtení
1. část: Výběr jedné ze čtyř nabízených odpovědí u otázek k textu
2. část: Doplňování chybějících odstavců do textu
3. část: Přiřazování otázek/tvrzení ke správné části textu

Cíl

Výstupní požadavky na úspěšné absolventy tohoto kurzu jsou formulovány na referenční úrovni C1 (Účinná operační způsobilost) Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR).

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program AJEI-H bakalářský

    obor H-AEI , 3. ročník, letní semestr, 1 kredit, povinný

eLearning