Detail předmětu

Cizí jazyk 1 (němčina)

FEKT-HNE1Ak. rok: 2020/2021

Cílovou skupinou kurzu jsou studenti-začátečníci. Kurz zahrnuje úvod do studia jazyka s důrazem na rychlé a přímé osvojení komunikativních návyků v každodenních situacích. Výuka je směřována na využití jazyka při cestování, studiu či práci.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Obecné porozumění standardního jazyka na základě četby a poslechu. Dovednost adekvátně reagovat na vzniklé situace. Schopnost pracovat se základními texty (čtení, porozumění, prezentace).

Prerekvizity

Žádné

Doporučená nebo povinná literatura

Funk,Kuhn,Demme: studio d A1 (lekce1-6)/němčina pro jazykové a střední školy - Fraus Funk,Kuhn,Demme: studio d A2 (lekce7-12)/němčina pro jazykové a střední školy - Fraus 2005

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování zahrnují jazyková cvičení a domácí přípravu. Studenti musí aktivně participovat na hodinách. 90% výuky proběhne prostřednictvím moodle a on-line nástrojů, 10% formou konzultací.

Způsob a kritéria hodnocení

Klasifikovaný zápočet v zimním semestru (HNE1) a semestrální test a zkouška v letním semestru (HNE2).
Zápočet se získává úspěšným absolvováním písemného testu z lekcí 1-6 z učebnice: Funk,Kuhn,Demme: studio d A1 (lekce1-6)/němčina pro jazykové a střední školy - Fraus.
Zkouška v letním semestru se skládá z písemného testu z lekcí 7-12 z učebnice: Funk,Kuhn,Demme: studio d A1 (lekce7-12)/němčina pro jazykové a střední školy - Fraus, poslechu a porozumění čtenému textu. Hodnocení ústního projevu není bodováno, student však musí prokázat základní kompetenci při rozhovoru na některé z probíraných témat.
Zápočet může probíhat prezenčně i distančně v závislosti na vývoji epidemiologické situace.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvod, Start auf Deutsch
2. Im Kurs, Alphabet, Internationale Wörter
3. Treffen im Café, Wer? Woher? Zahlen und zählen
4. Im Sprachkurs, Artikel, Singular und Plural
5. Schulen, Kurse, Biografien
6. Städte, Länder, Sprachen
7. Menschen und Häuser
8. Wörter bauen
9. Berufsbilder, Videostation
10. Termine, Zeitplan
11. Orientierung
12. Die Stadt Leipzig
13. Semestrální test

Cíl

Cílem kurzu je zvládnout základní komunikaci v běžných životních situacích, založenou na obecné spisovné němčině.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program AJEI-H bakalářský

    obor H-AEI , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení jazykové

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning