Detail předmětu

Metodika překladu

FEKT-HMPRAk. rok: 2020/2021

Studenti budou v kursu seznámeni se základními pojmy z oboru překladatelství a překladatelské teorie a se stručným přehledem vývoje přístupů k překládání. Jelikož v kursu je kladen velký důraz na zvládnutí cílového jazyka, napíší si studenti na jeho počátku krátký test z češtiny, podle nějž si udělají představu o úrovni své mateřštiny. Těžiště kursu spočívá v překládání různých typů textu a ve srovnávání odlišných překladatelských postupů a metod. Teoretický základ získají studenti zčásti studiem zadané literatury, zčásti budou příslušné teoretické pasáže probrány nebo připomenuty při diskusi nad studentskými překlady.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Schopnost správného odborného obousměrného překladu. Dovednost při formulování mluveného i psaného diskurzu.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni středoškolského studia a mírně pokročilé znalosti angličtiny.

Doporučená nebo povinná literatura

Urbanová, L.: Stylistika anglického jazyka, 2008, Barrister and Principal, Brno
Levý, J.: Umění překladu, 1998, Ivo Železný, Praha
Baker, M.: In other words, Routledge, 1992
Newmark, Peter. A textbook of translation. New York : Prentice Hall, 1988.
Levý, Jiří. České teorie překladu : vývoj překladatelských teorií a metod v české literatuře

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování a způsoby výuky jsou v souladu s článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Písemný test a zkouška.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Seznámení se s lingvistickými a pragmatickými aspekty významu, jejich aplikace při praktickém překladu a formulaci anglických dokumentů. Kulturní aspekty významu. Důležitost profesní znalosti při překladu. Úskalí překladu, hlavní chyby překladatele. Různé přístupy k překladu.
K ukázkám překladů budou využity žánry funkčních stylů.
Problémy s překladem specifické technické informace. Role profesní znalosti v odborném překladu.
Těžištěm kurzu je praktický překlad. Studenti překládají a odevzdávají na každou hodinu zadaný úryvek a nad jejich překlady se pak diskutuje v hodině.

Cíl

Osvojit si adekvátní postupy při překladu z angličtiny do češtiny a naopak. Poukázat na hlavní obtíže při překladu a rozdíly v obou jazycích.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Výuka probíhá v průběhu 13 týdnů formou jazykových cvičení. Je požadována aktivní 75% účast ve vyučování a průběžné plnění zadaných úkolů. Případné absence musí být řádně omluveny. V případě, že absence přesáhne 75%, musí být zameškané hodiny studenty nahrazeny.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program AJEI-H bakalářský

    obor H-AEI , 3. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Seminář

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning