Detail předmětu

Úvod do iniciativy Průmysl 4.0

FEKT-BPC-UIPAk. rok: 2020/2021

Pochopení iniciatvy Průmysl 4.0, Orientace v základních nástrojích průmyslu 4.0. Osvojení si práce v týmu pomocí moderních nástrojů pro EPD a PDM. Získání znalostí o logistice, návrhu výrob, ekologických a ekonomických aspektech. Normě ISO 14 000 a normám související, projektování pracovního prostředí. Jako modelové příklady jsou použity především systémy PDM Works. Praktická část výuky probíhá v prostředí produktu PDM Works na modelové databázi se simulovanými operacemi.

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu je schopen:
- Popsat základní myšleku Průmyslu 4.0
- Orinetovat se v nástrojích používaných při aplikaci 4 průmyslové evoluce v praxi (IoT, 3D tisk aj.)
- Plnohodnotně se zapojit do práce v projektovém týmu s využitím PDM v praxi
- Optimalizovat, eventuálně navrhnout výrobní logistiku podniku
- Navrhovat inovace i nová řešení výroby
- Využívat normu ISO 14 000

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni středoškolského studia.

Doporučená nebo povinná literatura

Ministerstvo průmyslu a obchodu: Iniciativa průmysl 4.0 (CS)
Maxa, J., Vyroubal P.: Řízení a správa dat (CS)
Sule, D., R.:Manufacturing Facilities, PWS Boston (CS)
Kališ J., Říha M., MS Office Projekt, CPress (CS)
Cedarleaf, J.:Plant Layout and Flow Improvement,Bluecreek, P.C. Washington (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování zahrnují přednášky a cvičení na počítači. Předmět využívá e-learning. Student odevzdává jeden samostatný projekt.

Způsob a kritéria hodnocení

20b - zpracování projektu v průběhu semestru
20b - práce v PC cvičeních
60b - závěrečná zkouška

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvod do 4 průmyslové (r)evoluce, základní pojmy a aspekty.
2. Nástroje průmyslu 4.0 (IoT, 3D tisk, aj.).
3. Charakteristika a prostředky elektronické definice výrobku (EPD - Electronic Product Definition).
4. Struktura výrobku, struktura dat, databáze informací.
5. Sdílení dat v aktuálním čase, paralelní práce na projektu, řízení datových toků.
6. Systém PDM jako nástroj týmové spolupráce.
7. Kapacitní propočty a rozbor výrobních nákladů.
8. Rozmístění strojů, zařízení a projektování vedlejších provozů.
9. Projektování kontroly, zkoušení a jakost.
10. Průmysl 4.0 a logistika, skladování, zásobování, distirbuce.
11. Ekologické aspekty, norma ISO 14 000.
12. Ekonomické aspekty průmyslu 4.0.
13. Průmysl 4.0 aktuálně ve firmách.

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními myšlenkami a principy Průmyslu 4.0 a moderními nástroji pro týmovou spolupráci na projektu (PDM). Dále pak s rozborem logistiky a souvisejícími nástroji pro projektování výroby. Znalost získaných informací umožní studentům zapojit se a podílet se na projektování výrob v různých odvětvých elektrotechnického průmyslu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-AUD bakalářský

    specializace AUDB-TECH , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný

  • Program BPC-AMT bakalářský, libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný
  • Program BPC-EKT bakalářský, libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný
  • Program BPC-SEE bakalářský, libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný
  • Program BPC-TLI bakalářský, libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný
  • Program BPC-MET bakalářský, 3. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení na počítači

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning