Detail předmětu

Seminář k bakalářské práci

FEKT-BPC-SBPAk. rok: 2020/2021

Seminář podporující zpracování individuálního technického projektu. Úvodní část samostatné technického projektu studenta řešící jím vybraný problém z nabídky zadání na ústavu nebo z praxe. Téma projektu se vybírá na počátku zimního semestru daného akademického roku a může být odvozeno od budoucího tématu bakalářské práce. Projekt je ukončen prezentací a obhajobou před komisí na závěr zimního semestru 3. ročníku bakalářského studia. Při úspěšné obhajobě může projekt pokračovat jako závěrečná bakalářská práce studenta.

Výsledky učení předmětu

Student zpracuje úvodní studii samostatného technického projektu. Absolvent kurzu je schopen:
- samostatně realizovat technický projekt,
- vytvořit k projektu technickou zprávu,
- projekt obhájit.

Prerekvizity

Absolvování odborných povinných a volitelných předmětů, ve kterých student získá znalosti z oblasti vymezené zaměřením semestrálního projektu.

Doporučená nebo povinná literatura

Šedivá, S. - Jak psát vysokoškolské závěrečné práce - semestrální, bakalářské a diplomové, ekeltronické skriptum VUT, Brno 2012 Šedivá, S. - Jak psát vysokoškolské závěrečné práce - semestrální, bakalářské a diplomové, ekeltronické skriptum VUT, Brno 2012 Šedivá, S.: Jak psát vysokoškolské závěrečné práce - semestrální, bakalárské a diplomové. Elektronické skriptum VUT, Brno 2012 (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Student odevzdává samostatně vypracovanou semestrální práci. Tato práce je během zkouškového období zimního semestru obhájena před komisí.
Na začátku semestru se student účastní dvou přednášek.

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnocení odevzdaného projektu po jeho obhajobě - získání zápočtu.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Seznámení s požadavky na semestrální a balakářskou práci.
2. Doporučený postup tvorby semestrální a bakalářské práce, šablony a podpůrné nástroje.
3. Citace dle ISO 690.
4. Základní prezentační dovednosti pro obhajobu práce.
5-13. Individuální konzultace s vedoucími prací.

Cíl

Cílem předmětu je zpracování úvodní studie samostatné technického projektu studenta vybrané z nabídky ústavu nebo praxe.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-AMT bakalářský, 3. ročník, zimní semestr, 1 kredit, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Seminář

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor