Detail předmětu

Resilientní systémy

FEKT-BPC-RESAk. rok: 2020/2021

1. Úvod do problematiky, definice resilience, spolehlivost, robustnost, bezpečnost.
2. Pravděpodobnostní přístup k spolehlivosti a bezpečnosti.
2. Reálný čas, kvantifikace systémů pracující v reálném čase, lidský faktor.
3. Hrozba, riziko, analýza rizik, kvantifikace rizika (kvalitativní a kvantitativní metody) , bezpečí a pocit bezpečí.
4. Funkční bezpečnost – základní východiska a principy.
5. Funkční bezpečnost v průmyslové praxi.
6. Safety II, resilience a resilientní systémy, mechanismy dosahování resilience
7. Základní východiska a principy kybernetické bezpečnosti.
8. Základní komponenty kybernetické bezpečnosti.
9. Digitální certifikáty a PKI, digitální podpis, pečeť a časové razítko.

Výsledky učení předmětu

Studenti získají základní orientaci v problematice spolehlivosti a bezpečnosti technickcýh systémů, budou schopni vysvětlit rozdíly mezi spolehlivostí a bezpečností a vysvětlit základní východiska a principy v daných oblastech. Budou schopni vysvětlit základní principy a východiska zajišťování kybernetické bezpečnosti. Budou schopni vysvětlit rozíl mezi zajišťováním funkční bezpečnosti a kybernetické bezpečnosti. Budous chopni vysvětlit rozdíl mezi tradičním přístupem k zajištění funkční bezpečnosti a modernáími trendy (Safety II, resilience).

Prerekvizity

Matematika na úrovni absolventa střední školy, zejména pravděpodobnost a statistika.

Doporučená nebo povinná literatura

Schneier, B.: Beyond Fear: Thinking Sensibly about Security in an Uncertain World. Springer-Verlag New York, Inc., Secaucus, NJ, USA, 2003 (EN)
Leveson, G. L.: System Safety Engineering: Back To The Future, Aeronautics and Astronautics, Massachusetts Institute of Technology, 2002 (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Základní výukovou metodou jsou přednášky v kombinaci se samostudiem a studiem doporučené literatury.

Způsob a kritéria hodnocení

Předmět je zakončen zápočtem, zápočet se uděluje za získání více než 50 bodů. Body se získávají na základě písemných testů (průběžné, závěrečný). Každý test má opravný termín. V případě prokazatelné dlouhodobé nemoci nebo jiných závažných problémů studenta bude zápočet řešen individuálně.
V případě omezení prezenční výuky bude získání zápočtu probíhat distančně a průběžný písemný test bude nahrazen samostatnou domácí prací.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvod do problematiky, definice resilience, spolehlivost, robustnost, bezpečnost.
2. Pravděpodobnostní přístup k spolehlivosti a bezpečnosti.
2. Reálný čas, kvantifikace systémů pracující v reálném čase, lidský faktor.
3. Hrozba, riziko, analýza rizik, kvantifikace rizika (kvalitativní a kvantitativní metody) , bezpečí a pocit bezpečí.
4. Funkční bezpečnost – základní východiska a principy.
5. Funkční bezpečnost v průmyslové praxi.
6. Safety II, resilience a resilientní systémy, mechanismy dosahování resilience
7. Základní východiska a principy kybernetické bezpečnosti.
8. Základní komponenty kybernetické bezpečnosti.
9. Digitální certifikáty a PKI, digitální podpis, pečeť a časové razítko.
10. Zakončení předmětu.

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty se systémovým pohledem na problematiku řízení rizik, se základními principy funkční bezpečnosti, základními principy a stavebními prvky informační bezpečnosti, a představit východiska pro návrh resilientních systémů.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-AMT bakalářský, 2. ročník, letní semestr, 1 kredit, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

18 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor